Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik alanlarında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), uluslararasılaşmanın önemine değer vermekte ve dünya çapında tanınan bir üniversite olarak uluslararası profilini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Abdullah Gül Üniversitesi 2020-2025 Uluslararasılaşma Strateji Belgesi

Abdullah Gül Üniversitesi 2020-2022 Uluslararasılaşma Stratejisi Değerlendirme Raporu