Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Akreditasyonu

Abdullah Gül Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) incelemeleri sonucunda 26.04.2023 tarihinden başlayarak 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazandı.

AGÜ Kurumsal Akreditasyon Raporu:

https://yokak.gov.tr/raporlar/AccreditationReport?uniId=1014&termYear=2021

MÜDEK Akreditasyonu

Üniversitemiz, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 01.05.2023 – 30.09.2025 tarihlerini kapsayacak şekilde 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı.

MÜDEK Akreditasyon Listesi: https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2023.shtm

İşletme Bölümü HND Diploma Akreditasyon Programı

HND Programı

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye’deki öğrencilere HND Uluslararası diploma alma fırsatı sunan ilk devlet üniversitesidir. HND diploması, öğrencilere ilgi duydukları disiplinde üst düzey beceri ve yetkinlikleri bir araya getiren kapsamlı ve anlayışlı bir program sağlamayı amaçlayan bir programdır.

Pearson Uluslararası diplomaları, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) ile uyumludur; Ayrıca Ulusal Sertifika (HNC) (Seviye 4) ve Uluslararası diploma (HND) (Seviye 5)’i kapsamaktadır.

HND Diplomasının Avantajları Nelerdir?

HND/HNC akreditasyonları, öğrencinin İngiltere, AB, ABD ve Kanada’daki diğer seçkin üniversitelerden ikinci bir diploma almasını sağlar. HND/HNC, öğrencilerin rekabetçi bir uluslararası iş piyasası için istihdam becerilerini artırmalarına yardımcı olur. Abdullah Gül Üniversitesi'nin uluslararası yükseköğretim alanındaki tanınırlığını artırarak öğrencilerin kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Uluslararası Hareketlilik Akreditasyonları

Erasmus+ Accredited Institution

Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu

AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından verilen konsorsiyum akreditasyonu, ERASMUS + programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yaparak uygulamalı mesleki deneyim kazanması faaliyetini kapsıyor.

Amaç: Oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

Ortaklar: Abdullah Gül Üniversitesi (Proje Yürütücüsü), Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Üniversite-Sanayi İş Birliği Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi.

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu

Üniversitemiz, 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu başvuru sonucu Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan 103 başvurudan uygunluk kriterlerini taşıyan 20 proje arasında yer alarak Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu sahibi oldu. Gençlik Fabrikası’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında AGÜ’lü öğrencilere daha fazla yurt dışı imkanı sunulacak.

European Solidarity Corps Receiving, Sending and Coordinating Organisation

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) 18-30 yaş arası gençlerin; ülkeleri dışında bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olmalarına olanak sunan bir gençlik programıdır. ESC Gönüllüsü olarak gittiğiniz ülkenin yerel halkına katkı sağlarken yeni beceriler elde eder, yeni diller öğrenir ve diğer kültürleri keşfedebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı'na katıldığınızda hem gönüllülük esasları çerçevesinde başvuru ücreti ödemezsiniz hem de giderleriniz ESC standartları çerçevesinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı bütçesinden karşılanır.

Eurodesk Contact Point

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi ağıdır. Tüm AB ve diğer program ülkelerinde kurulmuş olan Eurodesk, Türkiye'de Türk Ulusal Ajansı tarafından 2008 yılında faaliyete geçirilmiştir.

Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Eurodesk Türkiye Birimi (eurodesktr@eurodesk.eu) ile doğrudan temas kurabileceğiniz gibi, Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikası ile yüz yüze görüşme imkânına sahipsiniz.