İrfan ALAN

Prof. Dr. İrfan ALAN

Doktora: University of Wisconsin-Madison ABD Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993.

Araştırma Alanları: Elektrik Makinalarının Tasarımı ve Kontrolü; Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Kontrolü Sürücü Tasarımı ve Kontrolü Elektrik Makinaları Sürücüleri ve Güç Elektroniği Devrelerinde Kayıpların Azaltılması ve Verimin Yükseltilmesi Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanımı İndüksiyonla Isıtma Rüzgar Enerjisi ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları ile Elektrik Üretimi Enerji Depolama Sistemleri ve Kontrolü Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar Tahrik ve Kontrol Sistemleri

Bilgiler

Murat DURANDURDU

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Doktora: Ohio Üniversitesi ABD Fizik 2002.

Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği


Bülent YILMAZ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Doktora: Utah Üniversitesi ABD Biyomühendislik 2004.

Araştırma Alanları: Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme Nörosinyal Analizi Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uyku Analizi Hesaplamalı Kardiyoloji Örüntü Tanıma/Sınıflandırma


İbrahim AKGÜN

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2006.

Araştırma Alanları: Serim Tasarım ve Kesme/Önleme (Interdiction) Modelleri Ulaştırma Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Risk Yönetimi Teknoloji Yönetimi Askeri Yöneylem Araştırması Karar Analizi ve Karar Destek Sistemleri Politika Analizi ve Strateji Geliştirme Optimizasyon Uygulamaları Yöneylem Araştırması Uygulamaları

Bilgiler

Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Prof. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Doktora: Georgia Institute of Technology ABD Elektrik ve Bilgisayar Müh. 2007.

Araştırma Alanları: Kablosuz ve Mobil Haberleşme Bulut Bilişim Bilgisayar Ağları Kablosuz Algılayıcı Ağlar Akıllı Elektrik Sistemlerinde İletişim Sualtı ve Yeraltı Haberleşme Ağları

Bilgiler

Mehmet ŞAHİN

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Doktora: Selçuk Üniversitesi Fizik 2005.

Araştırma Alanları: Deneysel: İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Karakterizasyonu metal-Yarıiletken Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Karakterizasyonu. Kuramsal: Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar Bandiçi Optik Geçişler Quantum Noktalarında Ekzitonlar Sayısal Hesaplamalar

Bilgiler

Hakan USTA

Prof. Dr. Hakan USTA

Doktora: Northwestern Üniversitesi ABD Kimya 2008.

Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

Bilgiler

Niğmet UZAL

Prof. Dr. Niğmet UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 2007.

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesesler Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Fizikokimyasal Arıtım Prosesleri Anaerobik Biyoteknoloji

Bilgiler

Evren MUTLUGÜN

Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Fizik 2012.

Araştırma Alanları: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar metal Nanoparçacıklar Nanokompozitler Organik LED'ler Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri) Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri.

Bilgiler

Burak UZAL

Prof. Dr. Burak UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2007.

Araştırma Alanları: İleri Bağlayıcı Malzemeler Beton için Doğal Mineral Katkı Malzemeleri Çevre Dostu Çimento-Beton Sistemleri Hafif Beton Yüksek-Performanslı Beton Yüksek Miktarda Mineral Katkı Malzemesi İçeren Çimento ve Beton Sistemleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro ve Nano Yapılar

Bilgiler

Abdulkadir DOĞAN

Doç. Dr. Abdulkadir DOĞAN

Doktora: University of Wales, Galler, Uygulamalı Matematik, 1997.

Araştırma Alanları: Sayısal Çözüm, Sonlu Eleman Metodu, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler, Sınır Değer Problemler,i Dinamik Denklemler, Zaman Skalası

Bilgiler

Sergey BORISENOK

Doç. Dr. Sergey BORISENOK

Doktora: St. Petersburg Devlet Üniv. Rusya Kuramsal Fizik 1996

Araştırma Alanları: İstatiksel Fizik ve Uygulamalı MatematikFizikte Kontrol Teorisi Doğrusal Olmayan Dinamik Kısmi Diferansiyel Denklemler (PDEs) Beyin Dinamiği Kantitatif EEG (qEEG).

Bilgiler

Günyaz ABLAY

Doç. Dr. Günyaz ABLAY

Doktora: Ohio State Üniversitesi ABD Nükleer Mühendisliği 2012.

Araştırma Alanları: Kontrol Teorisi Online Arıza Teşhisi Kaos ve Uygulamaları Nükleer Enerji Teknolojileri

Bilgiler

Kutay İÇÖZ

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ

Doktora: Purdue Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 2010

Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS) biyolojik işaret ölçme ve işleme elektrofizyoloji kırınım tabanlı algılama metroloji geliştirme yarıiletken üretimi ve testleri üretim süreci/ürün kontrol sistemleri akıllı sistemler biyomedikal sensörler ve düzenler biomanyetik parçacıklar

Bilgiler

Ahmet ÖNEN

Doç. Dr. Ahmet ÖNEN

Doktora: Virginia Teknik Universitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2014.

Araştırma Alanları: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler.

Bilgiler

Müge AKIN

Doç. Dr. Müge AKIN

Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009., University of Washington, Seattle, USA

Araştırma Alanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS

Bilgiler

Mehmet Tarık ATAY

Doç. Dr. Mehmet Tarık ATAY

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri, 2005.

Araştırma Alanları: Hesaplamalı mekanik, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, Stiff/Singular Perturbe problemler ve nümerik çözümleri

Bilgiler

Kevser KAHRAMAN

Doç. Dr. Kevser KAHRAMAN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2011.

Araştırma Alanları: Fonksiyonel Gıdalar Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerine Etkileri Hububat ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Kimyası Reoloji


Burak BAL

Doç. Dr. Burak BAL

Doktora: Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2015.

Araştırma Alanları: Malzeme Mekaniği, Kırılma Mekaniği, İleri Malzemeler, Mikroyapı

Bilgiler

Selçuk GÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2009

Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akıllı Şebekeler Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi Stokastik Modelleme Simülasyon Uygulamalı Olasılık Kesikli Optimizasyon ve metasezgiseller.

Bilgiler

Cihan ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİFTÇİ

Doktora: Massachusetts Üniversitesi-Amherst ABD İnşaat Mühendisliği 2012.

Araştırma Alanları: Deprem Mühendisliği Yapı Mekaniğinde Olasılıksal Yöntemler Yapıların Statik ve Dinamik Analizi Monte-Carlo Simülasyonları Sonlu Elemanlar Yöntemi Ağaç Dinamiği Ağaçların Risk Değerlendirmesi Yapı Güvenliği Çelik Yapı Tasarımı

Bilgiler

Burcu BAKIR GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR

Doktora: Georgia Institute of Technology (ABD)/Sabancı Üniversitesi Biyoinformatik 2012.

Araştırma Alanları: Biyoenformatik Makina Öğrenmesi Yapay Zeka Örüntü Tanıma Genomiks Yeni Nesil Dizileme Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi İşlemsel Biyoloji.

Bilgiler

Zafer AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AYDIN

Doktora: Georgia Institute of Technology ABD Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 2008.

Araştırma Alanları: Makine öğrenmesi, örüntü tanıma, biyoinformatik, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini.

Bilgiler

Dooyoung HAH

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH

Doktora: Korea Advanced Institute of Science and Technology Kore Elektrik Mühendisliği 2000.

Araştırma Alanları: Optik mikrosistemler RF MEMS biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler moleküler görüntüleme mikrosensörler nanokompozitler nanofotonik aygıtlar

Bilgiler

Bekir Hakan AKSEBZECİ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Hakan AKSEBZECİ

Doktora: Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2011.

Araştırma Alanları: Biyomedikal Örüntü Tanıma Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Biyoinformatik

Bilgiler

Aysun CEBECİ AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyokimya 2008.

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Türlenmesi Probiyotikler Bakteriyosinler Biyoinformatik

Bilgiler

Erkin AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Erkin AYDIN

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji 2010.

Araştırma Alanları: Biyomalzemeler Biyopolimerler Kompozitler Nanoteknoloji Uygulamalrı Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri Biyosensörler

Bilgiler

İlker ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 2009.

Araştırma Alanları: Gıda Biyoteknoloji Mikro/Ultra/Nano Filtrasyon Sol-Jel Seramik Filtreler

Bilgiler

Ayşegül ÖZTÜRKALAN

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÖZTÜRKALAN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Matematik 2013.

Araştırma Alanları: Cebirsel ve geometrik topoloji eğrilerin projektif uzaydaki topolojileri altıncı dereceden basit tekilliği olan eğrilerin sınıflandırılması altıncı dereceden Zariski çiftleri


Muhammed SÜTÇÜ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ

Doktora: University of Illinois Urbana Champaign ABD Endüstriyel ve Kurumsal Sistemler Mühendisliği Bölümü 2014.

Araştırma Alanları: Karar verme Analizi Bilgi Teorisi Fayda Teorisi Olasılık teorisi Çok değişkenli karar verme Simulasyon Kısmi bilgi ile karar verme Bilgi tabanlı karar verme.

Bilgiler

Gülay YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN

Doktora: Universitat Politecnica de Catalunya, Bilgisayar Mimarisi Bölümü, 2014.

Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Güvenilir Bilgisayar Tasarımları, Bilgisayarlarda Hata Tespiti ve Düzeltme, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Transactional Bellek Donanımı, Düşük Güç Tüketimli Bilgisayar Tasarımları

Bilgiler

Talha Erdem

Dr. Öğr. Üyesi Talha Erdem

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2016. 

Araştırma Alanları: Optoelektronik aygıtlar, LED tasarımı, renk bilimi, nanofotonik, kendinden dizilim, kolloidal nanofotonik, akıllı nanofotonik yapılar ve aygıtlar, plazmonik etkileşim, ışınımlı ve ışınımsız enerji transferi. 

 

Bilgiler

Burak TEKGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Burak TEKGÜN

Doktora: University of Akron, ABD, 2016.

Araştırma Alanları: Elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü, motor sürücüleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin yüksek frekans ve yüksek güç uygulamaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makinalarında demir kayıplarının modellenmesi, ölçülmesi ve tahmin edilmesi.

Bilgiler

Veli Tayfun KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2017.

Araştırma Alanları: Radyo frekans (RF) sistemler, yakın alan ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plasmonik antenler, RF devreleri, yüksek verimlilikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

Bilgiler

Zeliha Soran Erdem

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Soran Erdem

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, 2016

Araştırma Alanları: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ajanları, demir oksit nanoparçacıklar, ilaç salım sistemleri, optik malzemeler, kendinden dizilimli peptid amfifiller, hücre kültürü ve doku mühendisliği

Bilgiler

Çağatay YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Çağatay YILMAZ

Doktora: Sabancı Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2018.

Araştırma Alanları: Kompozit Yapılar, Kırılma Mekaniği, Akustik Emisyon, Sensörler

Bilgiler

Turgut Tut

Dr. Öğr. Üyesi Turgut Tut

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik, 2008.

Araştırma Alanları: UV-Vis Fotodedektörlerin tasarımı ve üretimi, mikro-nano üretim teknikleri, dikey mikro-nano çubuklar, a-Si:H tabanlı ince film transistörler. Esnek elektronik.

 


Yılmaz Mehmet DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Mehmet DEMİRCİ

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Matematik, 2012.

Araştırma Alanları: Homoloji Cebiri, Abel Grupları, Modül ve Halka Teorisi

Bilgiler

Alaattin ŞEN

Prof. Dr. Alaattin ŞEN

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya, 1997

Araştıma Alanları: Medisinal Biyokimya, İlaçlar (moleküller) - Gen Etkileşimleri, İlaç-Hedef Tanımlaması, Yeni İlaç Adaylarının (Moleküller) Biyoaktivite ve Gen Ekspresyon Profilleri, Multipl Skleroz (MS) Etiyopatogenezi, Alzheimer, MS için Bitkisel İlaç Formülasyonları

Bilgiler

Sevil Dinçer İŞOĞLU

Prof. Dr. Sevil Dinçer İŞOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik 2006.

Araştırma Alanları: Biyomalzeme Polimerik DNA Taşıyıcıları RAFT Polimerizasyonu Deri Doku Mühendisliği Destek Malzemeleri Faj Gösterim

Bilgiler

İ. Alper İŞOĞLU

Doç. Dr. İ. Alper İŞOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik 2009.

Araştırma Alanları: Doku Mühendisliği Kemik Doku Mühendisliği Biyobozunur Polimerik Biyomalzeme Sentez ve Karakterizasyonu 3 Boyutlu Doku İskelesi Tasarımı Elektro-Eğirme Yöntemi

Bilgiler

Müşerref Duygu SAÇAR DEMİRCİ

Doç. Dr. Müşerref Duygu SAÇAR DEMİRCİ

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2017

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, Bilişimsel Biyoloji, Transkriptomik, MikroRNA, Veri Madenciliği, Konak-Patojen Etkileşimleri

 

Bilgiler

Aysun ADAN

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015

Araştırma Alanları: Kanser Moleküler Biyolojisi, Doğal Ürünler ve Antikarsinojenik Potansiyelleri, Apoptoz ve Hücre İçi Sinyal İletim Yolakları, Çoklu İlaç Dirençliliği ve Geri Çevrilmesi, Kombinasyon Terapileri

Bilgiler

Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Doktora: University College Dublin(UCD), Ireland, 2011
Araştırma Alanları: Model Organizma C. Elegans Kullanarak; Genetik (Nadir) Hastalıkların Moleküler Mekanizmasının Araştırılması, Ciliada Görevli Yeni Genlerin Keşfedilmesi, Reprodüktif Yaşlanma için Yeni iİaçların Bulunması

Bilgiler

Oktay I. KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Oktay I. KAPLAN

Doktora: University College Dublin (UCD), Ireland, 2011

Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

Bilgiler

İsmail AKÇOK

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2014

Araştırma Alanları: Organik Kimya; Anti-kanser potansiyele sahip ilaç dizaynı, sentezi ve hücre içi moleküler mekanizmaların incelenmesi

Bilgiler

Emel Başak GENCER AKÇOK

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK

Doktora: École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Biyoteknoloji ve Biyomühendislik, 2015

Araştırma Alanları: Kanser moleküler biyolojisi, hücre içi sinyal yolakları, protein-protein etkileşimleri, protein kinazlar, kanserde yeni biyomarker keşfi, interaksiyon proteomiks

Bilgiler

Şerife AYAZ GÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER

Doktora: University of Wisconsin-Madison, Hücresel ve Moleküler Biyoloji, 2013

Araştırma Alanları: Proteomik, moleküler biyoloji, sinyal yolakları, protein saflaştırma

 

Bilgiler

Burak ASİLİSKENDER

Prof. Dr. Burak ASİLİSKENDER

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 2008.

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım Kuramı ve Yöntemleri Türkiye Modernleşmesi Sanayi Yerleşkeleri Kayseri Kentsel Tasarım ve Kentsel Çevre Koruma Modernlik Olgusu Kimlik Sorunsalı Konut Çevre ve Sosyal Yaşam Yer ve Mekan Kavramları

Bilgiler

Asım Mustafa AYTEN

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN

Doktora: Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri 2002.

Araştırma Alanları: Kentsel Koruma Yenileme Ekoloji Çevre Politikaları İmar Hukuku Kentleşme Politikası

Bilgiler

Nisa SEMİZ

Doç. Dr. Nisa SEMİZ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon, 2015

Araştırma: Mimari Koruma ve Restorasyon, Mimari ve Arkeolojik Belgeleme, Kentsel Arkeoloji, Arkeolojik Mirasın Korunması, Arkeolojik Alanların Yönetimi, Bizans Savunma Yapıları ve Korunması.

Bilgiler

Buket METİN

Dr. Öğr. Üyesi Buket METİN

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yapı Bilimleri, 2017

Araştırma Alanları: Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri, Mimarlık Teknolojisi, Mimari Detay Tasarımı, Binalarda Çevresel Performans Değerlendirmesi, Binalarda Enerji Verimliliği, Binalarda ve Yapı Malzemelerinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Bilgiler

Vacide Betül KURTULUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Vacide Betül KURTULUŞ

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kültürel Mirası Koruma, 2018

Araştırma: Kırsal Alanların Sürdürülebilir Korunması, Geleneksel Konutlarda Yaşam, Somut Olmayan Kültürel Miras, Kırsal Mimari, Mimari Belgeleme, Geleneksel Yapım Teknikleri, Geleneksel Mimari Karakteristikleri.

Bilgiler

Sinan AKYÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan AKYÜZ

Doktora: The University of Sheffield, 2019

Araştırma Alanları: BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar, Hedef 11, Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları, Finans Sektörü ve Konut Entegrasyonu, Kentsel Yenileme Projeleri, Kentsel Yenileme Projelerinin Gecekondu Yerleşimleri ve Sakinleri Üzerindeki Etkileri

 

Bilgiler

Ömer Devrim AKSOYAK

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Devrim AKSOYAK

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı / Şehircilik Bilim Dalı, 2019
Araştırma Alanları:  Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım, Tasarım Rehberleri, Kültürel Miras Yönetimi, Alan Yönetim Planları, Tarihi Kentsel Peyzaj, Proje Yönetimi
 

Bilgiler

Özlem KEVSEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Özlem KEVSEROĞLU

​Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2022

Araştırma Alanları: Kırsal Kültür Mirasının Korunması ve Sürdürülebilirliği, Kültürel peyzaj, Kent-Kültür-Toplum Etkileşimleri, Üretim Peyzajı, Kent Hafıza Çalışmaları, Haritalama Teknikleri ve Temsil Yöntemleri

Bilgiler

Mevra TEMEL ÇİÇEK

Dr. Öğr. Üyesi Mevra TEMEL ÇİÇEK

Doktora: Tasarım ve Yaratıcı Sanatlar Okulu, Loughborough Üniversitesi, Tasarım.

Araştırma Alanları: Koruyucu giysilerin termal ve fiziksel konforu, Kullanici-giyim etkileşimi, Konfor için giysi tasarımının geliştirilmesi, Yeni nesil koruyucu giysi tasarımı.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mevra-Temel

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=FYGm5dwAAAAJ&hl=en&oi=ao

Bilgiler

Bahar Elagöz TİMUR

Öğretim Görevlisi Bahar Elagöz TİMUR

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Mimari koruma, restorasyon, belgeleme ve dökümantasyon teknikleri. Mimari mirasın yeniden işlevlendirilmesi. Endüstri Mirası. Mimari korumada ileri ölçüm teknikleri. Kırsal ve geleneksel mimarlık mirasının korunması ve sürdürülebilirliği.

Bilgiler

Nihan Muş ÖZMEN

Öğretim Görevlisi Nihan Muş ÖZMEN

Doktora: Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım, Parametrik Tasarım, Esnek Mekanlar, Dönüştürülebilir Mekanlar, Mobil Ofisler, Çalışma Mekanları

 

Bilgiler

Ayşegül KIDIK

Öğretim Görevlisi Ayşegül KIDIK

Master: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mimari Tasarımda Bilişim

Araştırma Alanları: Siborg Mimarlık. Hesaplamalı Tasarım Yaklaşımları. Sanal Gerçeklik. Artırılmış Gerçeklik. Karma Gerçeklik. Ahşap Malzemeler

Bilgiler

Cengiz YILMAZ

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999.

Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri.


Erk HACIHASANOĞLU

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002

Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

Bilgiler

Umut TÜRK

Doç. Dr. Umut TÜRK

Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017

Araştırma Alanları: Kent ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

Bilgiler

Eyüp DOĞAN

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi 2014

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

Bilgiler

Ali Yavuz POLAT

Doç. Dr. Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

Bilgiler

Heiko SCHUSS

Dr. Öğr. Üyesi Heiko SCHUSS

Doktora: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006.

Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman.

Bilgiler

Fatma Selen MADENOGLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Selen MADENOGLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017

Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, meta-Sezgisel Algoritmalar

Bilgiler

Faruk GÜVEN

Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÜVEN

Doktora: Gazi Üniversitesi, İşletme, 2014

Araştırma Alanları: Pazarlama Yönetimi, Pazarlama Analitiği, Dijital Pazarlama, Firmaların Dijitalleşmesi, Teknoloji Stratejisi, Rekabetçi İstihbarat

Bilgiler

Serap SARP

Dr. Öğr. Üyesi Serap SARP

Doktora: Brunel University London, Pazarlama, 2019

Araştırma Alanları: Kurumsal Pazarlama, KOBİ’lerde Pazarlama ve Performans, Yapay Zeka

Bilgiler

Burak Kağan DEMİRTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Burak Kağan DEMİRTAŞ

Doktora: Southampton Üniversitesi, 2019

Araştırma Alanları: Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat, Mikro İktisat, Çalışma Ekonomisi 

Bilgiler

Eda USTAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Eda USTAOĞLU

Doktora: University College Dublin, 2012

Araştırma Alanları: Ulaşım altyapısının ekonomik değerlendirmesi, Sürdürülebilirlik etki değerlendirmesi, Kentsel ve Bölgesel Ekonomi, Arazi Kullanımı ve Çevre Bilimi 

Bilgiler

Armağan TEKE LLOYD

Doç. Dr. Armağan TEKE LLOYD

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016

Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

Bilgiler

Ahmet Çoymak

Doç. Dr. Ahmet Çoymak

Doktora: Queen's University Belfast, Psikoloji, Kuzey İrlanda, 2016

Araştırma Alanları: AGÜ'ye katılmadan önce araştırmalarını Columbia Üniversitesi Barnard'da sürdüren ve dersler veren Çoymak’ın çalışma ilgilerini gruplar arası ilişkiler, sivil katılım, politik güven, kalıp yargılar ve ayrımcılık oluşturuyor.

Bilgiler

Murat İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN

Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016


Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

Bilgiler

Özgür BALKILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ

Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015

Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç

Bilgiler

Bilge YALÇINDAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Bilge YALÇINDAĞ

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015

Araştırma Alanları: Benlik, benlik düzenleme, yüreklilik ve umut, ahlak, türkiye'de psikoloji yazını

Bilgiler

Mehmet Celil Çelebi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Celil Çelebi

Doktora: University of Oregon, ABD, Siyaset Bilimi, 2016

Araştırma Alanları: Türk Siyasal Yaşamı, Demokrasi ve Demokratikleşme, Yorumsamacı Araştırma Metotları

Bilgiler

Evren M. Dinçer

Dr. Öğr. Üyesi Evren M. Dinçer

Doktora: Cornell University, ABD, Sosyoloji, 2016

Araştırma Alanları: Çalışma sosyolojisi, Ekonomik sosyoloji, Kent sosyolojisi

Bilgiler

Mehmet Akif Güzel

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Güzel

Doktora: University of Southampton, Psikoloji, İngiltere / Birleşik Krallık, 2012

Araştırma Alanları: üstbiliş, hatırlama süreçleri, deneysel psikopatoloji; ayrıca yeme davranışındaki bilişsel etkiler ve ortaokul çağı öğrencilerin matematik eğitimindeki üstbilişsel süreçler

Bilgiler

Çağlar Kurç

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kurç

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2013

Araştırma Alanları: Savunmanın Politik Ekonomisi, Savunma Sanayi ve Tedarik, Askeri Yenilik ve Adaptasyon

Bilgiler

Daryl YORK

Öğretim Görevlisi Daryl YORK

İngiltere ve Avusturalya’da eğitim gören Daryl York’un uzmanlık alanları İngiliz Dil Eğitimi, Uluslararası Eğitim ve Eğitim Yönetimidir. 2007 yılına kadar Tarsus Amerikan Kolejinin müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra 2013 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve aynı zamanda 2010 yılında Irak’ta açılan Bilkent İhsan Doğramacı Erbil Kolejinin kuruluşunda genel koordinatör olarak görev yapmıştır. Halen bu kolejde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. Ayrıca Fransa ve Yemen’de İngilizce öğretmiştir.

Bilgiler

Nisrin AL-RUBAIEE

Öğretim Görevlisi Nisrin AL-RUBAIEE

Nisrin Al-Rubaiee Irak asıllı bir Hollanda vatandaşıdır. Hollanda, Leiden Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış, ayrıca Amsterdam Üniversitesinden Öğretmenlik Sertifikası almıştır. 7 yılı Hollanda’da 2 yılı Türkiye’de olmak üzere toplam 9 yıllık dil eğitimi tecrübesine sahiptir. Ortaöğretim kurumları, üniversiteler ve özel şirketlerde Genel İngilizce ve İş İngilizcesi dersleri vermiş olan Nisrin Al-Rubaiee, şu an ikinci yüksek lisansı olan TESOL (Yabancılara İngilizce Öğretimi) alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgiler

Tuğba BİRDAL

Öğretim Görevlisi Tuğba BİRDAL

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi’nden İngilizce Öğretmenlik Sertifikası almıştır. 2010’da Anadolu Üniversitesi Ön lisans Dış Ticaret programını tamamlamıştır. 2014’de Amerika’da bulunduğu süre içerisinde Washington D.C’de bulunan George Washington Üniversitesi’nde düzenlenen TESOL (İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi) Programına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Şu an Erciyes Üniversitesi’nde İngiliz Dili Öğretimi üzerine yüksek lisansını yapmaktadır. Daha önce, lisans öğrencilerini ve mezunları Türkiye’deki yabancı dil sınavlarına hazırlayan özel bir kursta görev yapmıştır (2008-2012). Abdullah Gül Üniversitesi’nde Ocak 2012’de göreve başlamıştır. İlgi alanları güncel ELT metotları, İkinci dil edinimi, sosyo-dilbilim, okumak ve seyahat etmektir.

Bilgiler

Eren DELİBAŞ

Öğretim Görevlisi Eren DELİBAŞ

1988 yılında Kayseri’de doğan Eren Delibaş Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü birincilikle bitirmiştir. Geçmişte Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak görev yapmıştır.

Eren Delibaş Abdullah Gül Üniversitesine 2012 yılının Şubat ayında katılmıştır. Şuan Erciyes Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Modern ve post modern kurgu ve drama, edebi eleştiri türleri ve teorileri, Yunan mitolojisi, akademik yazma ve tenis oynamak ilgi alanları arasında yer alır.

Bilgiler

Morgan LLOYD

Öğretim Görevlisi Morgan LLOYD

Kanada Kingston’da doğup büyüyen Morgan Lloyd, lisans eğitimini 2007 yılında Queen’s Üniversitesi’nde Politik Çalışmalar ve Tarih bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2009’da Carleton Üniversitesi’nde Politik Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında McMaster Üniversitesi’nde doktora programına başlamıştır. 2012 yılında CELTA belgesi almıştır. 2014’te Queen’s Üniversitesi’nde Akademik İngilizce Eğitimi odaklı ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. İlgi alanları Osmanlı tarihi, eleştirel ekonomi, evrimsel psikoloji ve dilbilimdir.

 

Bilgiler

Tuğba ÖZBEK

Öğretim Görevlisi Tuğba ÖZBEK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden 2004’te mezun olan Tuğba Özbek 2004- 2007 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil-Mer’de, 2007- 2011 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Okutmanlığı yapmıştır. Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Ekim 2011’de göreve başlayan Tuğba Özbek’in ilgi alanları arasında Uygulamalı Dilbilim, NLP, Edebiyat ve Toplum, Etimoloji, Söylembilim, Müzik ve Gelişim Psikolojisi bulunmaktadır.

 

Bilgiler

Marie-Louise XAVIER

Öğretim Görevlisi Marie-Louise XAVIER

Marie-Louise Batı Avustralya’da bulunan Curtin Üniversitesi, Dil ve İletişim bölümünden mezun olmuştur. Fotoğrafçı ve metin yazarı olarak çalıştıktan sonra ve Eğitsel Multimedya alanında bir sertifika programını tamamlamış ve 15 yıl baskı ve web tasarımı, animasyon ve film üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Marie-Louise 2004’de Edith Cowan Üniversitesi Eğitim fakültesinden mezun olmuştur. Dört yıl Batı Avustralya’nın Perth şehrinde İngilizce, Medya ve Drama dersleri vermiş, sonrasında CELTA eğitimini tamamlayıp İstanbul’a gelmiştir. Öğrencilerin çevresindeki dünyayı farklı biçimlerde yorumlayabilmelerini sağlayacak bir dizi çeşitli beceriler geliştirmeleri ilgi alanları arasında yer alır.

 

Bilgiler

Özlem YAZICI

Öğretim Görevlisi Özlem YAZICI

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi’nde aynı bölümde yüksek lisans yapmaktadır. 2007-2008 yılları arasında Ufuk Üniversitesinde, 2008-2012 yılları yırı arasında Hacettepe Üniversitesinde okutmanlık yapan Özlem Yazıcı, Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna Şubat 2012’de katıldı.

İlgi alanları, İngilizce öğretimindeki yeni akımlar ve bunlarla ilgili yazılardan oluşan eğitmen bloglarını takip etmek, farklı kültürleri öğrenmek, kitap okumak ve seyahat etmektir.

 

Bilgiler

Tuba DEMİR

Öğretim Görevlisi Tuba DEMİR

Tuba DEMİR, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılarak, öğretmenlik yapmaya hak kazanmıştır. Bu program bünyesinde, Kayseri’de ikisi ilköğretim ikisi lisede olmak üzere toplam dört okulda stajını tamamlamış ve son sınıf öğrencisiyken bahar yarı yılında kampüs içindeki bir ilköğretim okulunda İngilizce Drama Öğretmenliği yapmıştır.  Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Okutman olarak hem hazırlık sınıflarında hem de fakülteler ve meslek yüksekokullarında Temel İngilizce, Mesleki İngilizce, Okuma-Yazma- Konuşma ve Dinleme Becerileri derslerini vermiştir. Şu anda kariyerine Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Okutman olarak devam etmektedir.

Bilgiler

Rana SUAYIN

Öğretim Görevlisi Rana SUAYIN

2008 yılında Erciyes üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2009-2015 yılları arasında Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yapmış, 2015 yılı Temmuz ayında Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu ekibine katılmıştır. Evli ve bir çocuk annesi olan Rana Suayin, Melikşah Üniversitesi’nde Uygulamalı Dilbilim alanında başladığı bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir. Yabancı Dil Eğitiminde ölçme ve değerlendirme alanında tecrübeye sahip olup, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Bilgiler

Esra HASOĞLU

Öğretim Görevlisi Esra HASOĞLU

Esra Hasoğlu, Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına da katılmış ve öğretmenlik yapmaya hak kazanmıştır. Öğretmenlik hayatına TED Kayseri Kolejinde başlamış ve 2006-2013 yılları arasında burada görev yapmıştır. Öğretmen gelişimi, eğitim teknolojisi, yetişkinlere yabancı dil öğretimi ve İngilizce öğretimindeki yeni akımlar ile ilgili çalışmalara katılmakla birlikte ve bu konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi’nde Temmuz 2015’ te  göreve başlamıştır ve Yabancı Diller Yüksekokulunda Okutman olarak görev yapmaktadır.

Bilgiler

Zerrin ÖZDEMİR

Öğretim Görevlisi Zerrin ÖZDEMİR

Zerrin Özdemir 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş ve yine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden pedagojik formasyon eğitimi almıştır. 2013 yılında İstanbul’da CELTA eğitimini tamamlayan Zerrin Özdemir, Erciyes Üniversitesi’nde İngilizce Dil Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2010-2015 yılları arasında Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca IELTS(Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı) sınavına yönelik açılan kurslarda ders vermiş, 2014-2015 akademik yılında Materyal ve Müfredat Geliştirme Ofisi’nde görev almıştır. Zerrin Özdemir Ocak 2016’da Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna katılmıştır. 

Bilgiler

Olfa BOUSSADA HMILI

Öğretim Görevlisi Olfa BOUSSADA HMILI

Olfa Tunus da doğmuş ve büyümüştür. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, çevirmen olarak çalışmıstır.  2013 yılında, TKT'yi geçtikten sonra, İngilizce öğretmek için Türkiyeye taşındı. Abdullah Gül Üniversitesinde çalışmaya başlamadan önce özel okulda çalıştı. İlgi alanı seyahat etmek ve spor yapmak. 

Bilgiler

Umair AHSAN

Öğretim Görevlisi Umair AHSAN

Umair Ahsan Londralıdır. Abdullah Gül Üniversitesinde çalışmaya başlamadan önce başka üniversitelerde de hocalık yapmıştır. Üniversiteyi ve yükseklisansını Londra’da yapmıştır ki bu programın bir parçası olarak CELTA programını ve DELTA programının bir kısmını tamamlamıştır. Boş zamanlarında seyahat etmekten tarihi yerleri gezmekten polisiye roman okumaktan açık havada gezmekten ve ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanmaktadır.

Bilgiler

Nuray CANDEMİR

Öğretim Görevlisi Nuray CANDEMİR

Kayseri doğumlu olan Nuray Candemir, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Kayseri’de ulusal ve uluslararası yabancı dil  sınavlarına hazırlık eğitimi veren bir kurumda çalıştı. Burada çalıştığı süre boyunca bir yandan yeminli tercümanlık yaparken, bir yandan da sivil toplum kuruluşları ile Avrupa Birliği Gençlik projeleri koordinatörlüğü ve ortaklığı yürüttü. Aynı zamanda  önce Erciyes Üniversitesinde Din Felsefesi alanında, daha sonra da İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra özel bir üniversitede 3 yıl çalıştıktan sonra 2018 yılında üniversitemize katıldı. Şu anda 2014 yılında başladığı İngiliz dili ve edebiyatı alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları dünya dilleri ve edebiyatları, tiyatro, çocuk edebiyatı, yemek yapmak ve fotoğraf çekmektir.

Bilgiler

Merve GAZİOĞLU

Öğretim Görevlisi Merve GAZİOĞLU

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi’nde, 2013-2016 yılları arasında ise Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. Materyal Geliştirme ofisinde de bir süre görev almıştır. 2018 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosuna Öğretim Görevlisi olarak katılmıştır. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Dil Bilim alanında başladığı bütünleşik doktora programına halen devam etmektedir. Ölçme ve Değerlendirme, Derlem Dilbilim ve Toplum Dilbilim alanları ile ilgilenmekte ve bu konularda bazı akademik çalışmalar yapmaktadır. Boş zamanlarında kitap okumak, film izlemek, piyano çalmak ve seyahat etmekten hoşlanır.

Bilgiler

Yasin TURAN

Öğretim Görevlisi Yasin TURAN

2005 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2008-2017 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı farklı okullarda İngilizce Öğretmeni / Okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Texas / ABD’de verilen “İleri Seviye İngilizce Öğretmenliği” Eğitimini başarıyla tamamlamış ve 2013 yılında NATO şemsiyesi altında Kabil / Afganistan’a görevlendirilmiş ve Afgan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kurulması ve Afgan makamlara devri görevini başarıyla tamamlamıştır. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Yasin TURAN, tez çalışmasını Özel Amaca Yönelik İngilizce (Havacılık) programının değerlendirilmesi alanında yapmıştır. Bu kapsamda yazarı olduğu “English In The Air” adlı ders kitabını ve kendi yürüttüğü eğitim programın değerlendirerek Türkiye’de yapılan ESP çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur. 2015 yılında Londra / İNGİLTERE’de bir konferansta yaptığı sunumu konferans komitesi tarafından “Best Paper Award” (En İyi Makale) ödülüne layık görülmüştür. Halen Doktora çalışmalarına ve DELTA eğitimine devam etmekte olan Yasin TURAN’ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı “Üstün Hizmet Ödülü”, “Eğitim ve Öğretimde Başarı Madalyası”, “NATO Madalyası” ve ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı 60’ın üzerinde takdir ve teşekkür belgesi bulunmaktadır.

Bilgiler

Mustafa ÖZER

Öğretim Görevlisi Mustafa ÖZER

Kayseri’de doğup büyüyen Mustafa Özer, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 2006 yılında İngilizce Öğretmeni olarak MEB’de çalışmaya başlayan Mustafa, Rize ve Artvin’de çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 12 yıllık MEB deneyimi ardından, 2006 yılında ayrıldığı Kayseri'ye geri dönmüştür. Mayıs 2018’de AGÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olarak aramıza katılan Mustafa Özer halen, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Mustafa’nın mesleki ilgi alanları derlembilim, sınıfiçi söylem, öğrenci motivasyonu ve teknolojinin İngilizce öğretiminde kullanılmasıdır. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mustafa boş zamanlarını ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirmekten hoşlanır. Seyahat etmeyi, Kayseri yemeklerini ve fotoğraf çekmeyi de çok sever.

Bilgiler

Derya YILDIZ

Öğretim Görevlisi Derya YILDIZ

Derya YILDIZ Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Gaziantep’te MEB’e bağlı farklı okullarda İngilizce öğretmenliği ve devlet üniversitesinde 5 yıl okutmanlık yapmıştır. İlgi alanları teorik dilbilim, bilişsel bilim, geleneksel Türk sanatları ve müziktir. Ney ve keman çalmaktadır. Orta seviyede İspanyolca ve Rusça, aynı zamanda Türk işaret dili bilmektedir.

Bilgiler

Murat Mesut KURAL

Öğretim Görevlisi Murat Mesut KURAL

Kayseri doğumlu olan Murat Mesut Kural Lisans Eğitimini Selçuk Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi alanında tamamlamıştır. Halen Erciyes Üniversitesi’nde aynı alanda doktora eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanlarını, üzerinde araştırma yapmaya değer ve dil öğretici ve öğrenicilerinin faydasına hizmet eden her türlü alan olarak tanımlamaktadır. 2000 yılından bu yana farklı eğitim kademelerinde İngilizce Öğretmenliği yapmış olan Murat Mesut Kural, boş zamanlarında farklı yerleri ve kültürleri keşfetmeyi, kitap okumayı, kulağa hoş gelen her türlü müziği dinlemeyi sever. Evli ve bir kız  ve bir erkek çocuğa sahip olan Murat Mesut Kural, Ekim 2018’de aramıza katılmıştır. 

Bilgiler

Faruk SADIÇ

Öğretim Görevlisi Faruk SADIÇ

1986 yılında Kayseri’de doğdu. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde çift anadal eğitimini bitirdi. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de lisans derecesinde eğitimini tamamladı. 2015 yılında Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2016 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı doktora programında ders dönemini bitirmiştir. Halen Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı doktora programında eğitimini sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra halen Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Kültürel çalışmalar, propaganda, edebiyat ve iletişim bilimlerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgiler

Buket TANYERİ

Öğretim Görevlisi Buket TANYERİ

1991 yılı Kayseri doğumlu Buket Tanyeri, 2012 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunudur. Erciyes Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, İnönü Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce okutmanı olarak çalıştı. Ayrıca çeşitli dil okullarında TOEFL ve IELTS dersleri verdi. Uygulamalı Dil Bilimi alanında bütünleşik doktorası devam etmektedir. Abdullah Gül Üniversitesindeki kariyeri 2019 yılında başlamıştır. Seyahat etmeyi, edebiyat dergileri okumayı sever; uygulamalı dilbilim ve pragmatics alanlarındaki çalışmaları yakından takip eder.

Bilgiler

Eda KEVSER ŞAHİN

Okutman Eda KEVSER ŞAHİN

Sivas’ta doğup büyüyen Eda Kevser ŞAHİN, Cumhuriyet Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans programından 2013’te mezun oldu. 2010-2011 yılları arasında Almanya-Bayreuth Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak eğitim gördü. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2013-2014 yılları arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünde, 2014-2019 yılları arasında da Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Erciyes Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı alanında doktora tezi çalışmalarını sürdürmektedir. Şarkiyatçılık, çevre eleştirisi, psikoloji, kültür çalışmaları ve karşılaştırmalı edebiyat araştırma alanları arasında yer alır.

Bilgiler