İhsan SABUNCUOĞLU

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU

Doktora: Wichita State University ABD Endüstri Mühendisliği 1989.

Araştırma Alanları: Simülasyon Çizelgeleme ve Üretim Sistemleri Kanser Tarama Sistemleri ve Güdümlü İlaç Sistemleri

Bilgiler

İrfan ALAN

Prof. Dr. İrfan ALAN

Doktora: University of Wisconsin-Madison ABD Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 1993.

Araştırma Alanları: Elektrik Makinalarının Tasarımı ve Kontrolü; Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Kontrolü Sürücü Tasarımı ve Kontrolü Elektrik Makinaları Sürücüleri ve Güç Elektroniği Devrelerinde Kayıpların Azaltılması ve Verimin Yükseltilmesi Elektrik Enerjisinin Verimli Kullanımı İndüksiyonla Isıtma Rüzgar Enerjisi ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları ile Elektrik Üretimi Enerji Depolama Sistemleri ve Kontrolü Elektrikli ve Hibrit Elektrikli Araçlar Tahrik ve Kontrol Sistemleri

Bilgiler

Murat DURANDURDU

Prof. Dr. Murat DURANDURDU

Doktora: Ohio Üniversitesi ABD Fizik 2002.

Araştırma Alanları: Sayısal Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nanoteknoloji Teorik Yoğun Madde Fiziği

Bilgiler

Bülent YILMAZ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Doktora: Utah Üniversitesi ABD Biyomühendislik 2004.

Araştırma Alanları: Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme Nörosinyal Analizi Beyin-Bilgisayar Arayüzü Uyku Analizi Hesaplamalı Kardiyoloji Örüntü Tanıma/Sınıflandırma

Bilgiler

İbrahim AKGÜN

Prof. Dr. İbrahim AKGÜN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2006.

Araştırma Alanları: Serim Tasarım ve Kesme/Önleme (Interdiction) Modelleri Ulaştırma Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Risk Yönetimi Teknoloji Yönetimi Askeri Yöneylem Araştırması Karar Analizi ve Karar Destek Sistemleri Politika Analizi ve Strateji Geliştirme Optimizasyon Uygulamaları Yöneylem Araştırması Uygulamaları

Bilgiler

Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Prof. Dr. Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Doktora: Georgia Institute of Technology ABD Elektrik ve Bilgisayar Müh. 2007.

Araştırma Alanları: Kablosuz ve Mobil Haberleşme Bulut Bilişim Bilgisayar Ağları Kablosuz Algılayıcı Ağlar Akıllı Elektrik Sistemlerinde İletişim Sualtı ve Yeraltı Haberleşme Ağları

Bilgiler

 Mehmet ŞAHİN

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN

Doktora: Selçuk Üniversitesi Fizik 2005.

Araştırma Alanları: Deneysel: İnce Film Güneş Pillerinin Elektriksel Karakterizasyonu metal-Yarıiletken Diyotların Elektriksel Karakterizasyonu Yarıiletken İnce Filmlerin Optik Karakterizasyonu. Kuramsal: Yarıiletken Kuantum Nokta Yapıların Elektronik Özellikleri Çok Elektronlu Kuantum Nokta Yapılar Bandiçi Optik Geçişler Quantum Noktalarında Ekzitonlar Sayısal Hesaplamalar

Bilgiler

Emin Faruk KEÇECİ

Prof. Dr. Emin Faruk KEÇECİ

Doktora: University of Virginia, ABD, Elektrik Mühendisliği, 2003.

Araştırma Alanları: Robotik, Mekatronik, Makine Tasarımı ve Kontrol.

Bilgiler

Hakan USTA

Doç. Dr. Hakan USTA

Doktora: Northwestern Üniversitesi ABD Kimya 2008.

Araştırma Alanları: Organik Elektronik Uygulamaları için Malzeme Dizaynı ve Sentezi Organik Yarı-İletken Moleküller ve Polimerler Nanodielektrik Kapasitörler Işık Yayan Floresans/Fosforesans Malzemeler Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu İletken ve Yarı-İletken Malzemeler Organik İnce-Film Transistörler (OTFT) Organik Güneş Pilleri (OPV) Organik Işık Yayan Diyotlar (OLED) ve Transistörler (OLET)

Bilgiler

Abdulkadir DOĞAN

Doç. Dr. Abdulkadir DOĞAN

Doktora: University of Wales, Galler, Uygulamalı Matematik, 1997.

Araştırma Alanları: Sayısal Çözüm, Sonlu Eleman Metodu, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemler, Sınır Değer Problemler,i Dinamik Denklemler, Zaman Skalası

Bilgiler

Sergey BORISENOK

Doç. Dr. Sergey BORISENOK

Doktora: St. Petersburg Devlet Üniv. Rusya Kuramsal Fizik 1996

Araştırma Alanları: İstatiksel Fizik ve Uygulamalı MatematikFizikte Kontrol Teorisi Doğrusal Olmayan Dinamik Kısmi Diferansiyel Denklemler (PDEs) Beyin Dinamiği Kantitatif EEG (qEEG).

Bilgiler

İbrahim T. ÖZDÜR

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR

Doktora: University of Central Florida ABD Optik ve Fotonik 2011.

Araştırma Alanları: Mode-kilitlemeli Lazerler Atmosfer ve Fiber Optik Kablo Üzerinden Optik İletişim LIDAR – Laser ile Mesafe Ölçüm Teknikleri Mikrodalga Fotoniği Optik Sinyal İşleme Optik Tabanlı Saatler ve Optik Frekans Tarakları.

Bilgiler

Günyaz ABLAY

Doç. Dr. Günyaz ABLAY

Doktora: Ohio State Üniversitesi ABD Nükleer Mühendisliği 2012.

Araştırma Alanları: Kontrol Teorisi Online Arıza Teşhisi Kaos ve Uygulamaları Nükleer Enerji Teknolojileri

Bilgiler

 Kutay İÇÖZ

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ

Doktora: Purdue Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 2010

Araştırma Alanları: Bio Micro/NanoElektroMekanik Sistemler (Bio M/NEMS) biyolojik işaret ölçme ve işleme elektrofizyoloji kırınım tabanlı algılama metroloji geliştirme yarıiletken üretimi ve testleri üretim süreci/ürün kontrol sistemleri akıllı sistemler biyomedikal sensörler ve düzenler biomanyetik parçacıklar

Bilgiler

Ahmet ÖNEN

Doç. Dr. Ahmet ÖNEN

Doktora: Virginia Teknik Universitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2014.

Araştırma Alanları: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler.

Bilgiler

Burak UZAL

Doç. Dr. Burak UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2007.

Araştırma Alanları: İleri Bağlayıcı Malzemeler Beton için Doğal Mineral Katkı Malzemeleri Çevre Dostu Çimento-Beton Sistemleri Hafif Beton Yüksek-Performanslı Beton Yüksek Miktarda Mineral Katkı Malzemesi İçeren Çimento ve Beton Sistemleri Çimento Esaslı Malzemelerin Mikro ve Nano Yapılar

Bilgiler

Niğmet UZAL

Doç. Dr. Niğmet UZAL

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 2007.

Araştırma Alanları: Su ve Atıksu Arıtımında Membran Prosesesler Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Yeniden Kullanımı Fizikokimyasal Arıtım Prosesleri Anaerobik Biyoteknoloji

Bilgiler

Evren MUTLUGÜN

Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Fizik 2012.

Araştırma Alanları: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar metal Nanoparçacıklar Nanokompozitler Organik LED'ler Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri) Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri.

Bilgiler

Lale ÖZBAKIR

Doç. Dr. Lale ÖZBAKIR

Doktora: Erciyes Üniversitesi, 2004

Araştırma Alanları: Çizelgeleme, Simülasyon, Veri Madenciliği, Montaj Hattı Dengeleme, metasezgiseller, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme

Bilgiler

Selçuk GÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk GÖREN

Doktora: Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2009

Araştırma Alanları: Gürbüz Optimizasyon Yenilenebilir Enerji Kaynakları Akıllı Şebekeler Belirsizlik Altında Üretim Çizelgelemesi Stokastik Modelleme Simülasyon Uygulamalı Olasılık Kesikli Optimizasyon ve metasezgiseller.

Bilgiler

Cihan ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Cihan ÇİFTÇİ

Doktora: Massachusetts Üniversitesi-Amherst ABD İnşaat Mühendisliği 2012.

Araştırma Alanları: Deprem Mühendisliği Yapı Mekaniğinde Olasılıksal Yöntemler Yapıların Statik ve Dinamik Analizi Monte-Carlo Simülasyonları Sonlu Elemanlar Yöntemi Ağaç Dinamiği Ağaçların Risk Değerlendirmesi Yapı Güvenliği Çelik Yapı Tasarımı

Bilgiler

Burcu BAKIR GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR GÜNGÖR

Doktora: Georgia Institute of Technology (ABD)/Sabancı Üniversitesi Biyoinformatik 2012.

Araştırma Alanları: Biyoenformatik Makina Öğrenmesi Yapay Zeka Örüntü Tanıma Genomiks Yeni Nesil Dizileme Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi İşlemsel Biyoloji.

Bilgiler

Zafer AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AYDIN

Doktora: Georgia Institute of Technology ABD Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği 2008.

Araştırma Alanları: Makine öğrenmesi, örüntü tanıma, biyoinformatik, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini.

Bilgiler

Dooyoung HAH

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH

Doktora: Korea Advanced Institute of Science and Technology Kore Elektrik Mühendisliği 2000.

Araştırma Alanları: Optik mikrosistemler RF MEMS biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler moleküler görüntüleme mikrosensörler nanokompozitler nanofotonik aygıtlar

Bilgiler

Bekir Hakan AKSEBZECİ

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Hakan AKSEBZECİ

Doktora: Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2011.

Araştırma Alanları: Biyomedikal Örüntü Tanıma Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Biyoinformatik

Bilgiler

Aysun CEBECİ AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Aysun CEBECİ AYDIN

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyokimya 2008.

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Türlenmesi Probiyotikler Bakteriyosinler Biyoinformatik

Bilgiler

Erkin AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Erkin AYDIN

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji 2010.

Araştırma Alanları: Biyomalzemeler Biyopolimerler Kompozitler Nanoteknoloji Uygulamalrı Biyomekanik Doku Kültürü ve Mühendisliği Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp Uygulamaları İlaç Taşıma ve Salım Sistemleri Biyosensörler

Bilgiler

İlker ERDEM

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği 2009.

Araştırma Alanları: Gıda Biyoteknoloji Mikro/Ultra/Nano Filtrasyon Sol-Jel Seramik Filtreler

Bilgiler

Kevser KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Kevser KAHRAMAN

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği 2011.

Araştırma Alanları: Fonksiyonel Gıdalar Enzime Dirençli Nişasta ve Sağlık Üzerine Etkileri Hububat ve Ürünleri Teknolojisi Gıda Kimyası Reoloji

Bilgiler

Ayşegül ÖZGÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ÖZGÜNER

Doktora: Bilkent Üniversitesi Matematik 2013.

Araştırma Alanları: Cebirsel ve geometrik topoloji eğrilerin projektif uzaydaki topolojileri altıncı dereceden basit tekilliği olan eğrilerin sınıflandırılması altıncı dereceden Zariski çiftleri

Bilgiler

Muhammed SÜTÇÜ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SÜTÇÜ

Doktora: University of Illinois Urbana Champaign ABD Endüstriyel ve Kurumsal Sistemler Mühendisliği Bölümü 2014.

Araştırma Alanları: Karar verme Analizi Bilgi Teorisi Fayda Teorisi Olasılık teorisi Çok değişkenli karar verme Simulasyon Kısmi bilgi ile karar verme Bilgi tabanlı karar verme.

Bilgiler

Mehmet Tarık ATAY

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tarık ATAY

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri, 2005.

Araştırma Alanları: Hesaplamalı mekanik, diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri, Stiff/Singular Perturbe problemler ve nümerik çözümleri

Bilgiler

Şükrü KURAN

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü KURAN

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2012.

Araştırma Alanları: Kablosuz ve Mobil Haberleşme, Nanoağlar ve Moleküler Haberleşme, Bilgisayar Ağları, Kablosuz Çokgen Bağlantılı Ağlar, Araçsal Tasarısız Ağlar, Simülasyon Tasarımı,

Bilgiler

Müge AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Müge AKIN

Doktora: ODTÜ, Jeoloji Müh., 2009., University of Washington, Seattle, USA

Araştırma Alanları: Sismik mikrobölgeleme, deprem jeolojisi, zemin ve kaya mekaniği, zeminlerde sıvılaşma, sismik tehlike analizleri, kaya düşmesi, CBS

Bilgiler

Gülay YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YALÇIN

Doktora: Universitat Politecnica de Catalunya, Bilgisayar Mimarisi Bölümü, 2014.

Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Güvenilir Bilgisayar Tasarımları, Bilgisayarlarda Hata Tespiti ve Düzeltme, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Transactional Bellek Donanımı, Düşük Güç Tüketimli Bilgisayar Tasarımları

Bilgiler

Ali DURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ali DURAN

Doktora: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya 2010.

Araştırma Alanları: Analitik Kimya, Ayırma ve Zenginleştirme Yöntemleri, Nanosorbent Olarak Nanomalzemeler, Türleme Çalışmaları, Çözünürleştirme Teknikleri, Katı Faz Ekstraksiyonu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Ar-Ge ve Yenilik Politikaları, Devlet Teşvik Sistemi, Proje Yönetimi, Teknoloji Transferi ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi, Startups, Girişimcilik, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Bilgiler

Kasım TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAŞDEMİR

Doktora: Queen’s University Belfast, İngiltere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi, 2015.

Araştırma Alanları: Adli Bilişim, Steganografi ve Steganaliz, Video işleme, Video Kodçözücüler, Görüntü işleme ve Bilgisayarlı Görüntüleme

Bilgiler

Burak BAL

Dr. Öğr. Üyesi Burak BAL

Doktora: Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2015.

Araştırma Alanları: Malzeme Mekaniği, Kırılma Mekaniği, İleri Malzemeler, Mikroyapı

Bilgiler

Ramazan ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ÜNAL

Doktora: University of Twente, Makine Mühendisliği, 2015.

Araştırma Alanları: Biyomekanik, Prostetik, Enerji Verimliliği

Bilgiler

Yusuf Çağatay ERŞAN

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Çağatay ERŞAN

Doktora: Ghent Üniversitesi, Biyobilimler Mühendisliği, 2016

Araştırma alanları: Biyobeton, Kendini İyileştiren Malzemeler, Düşük Maliyetli Bakteri Taşıyıcıları, Beton Katkı Malzemeleri, Doğal Taşların Yüzey İyileştirmesi, Çelik Korozyonunun İnhibisyonu, Biyogranülasyon, Extremofil Bakteriler, Biyolojik Yöntemlerle Atık Su Arıtımı, Biyojenik Çöktürme, Moleküler Tekniklerle Bakteri Karakterizasyonu, Çevre mikrobiyolojisi

Bilgiler

Burak TEKGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Burak TEKGÜN

Doktora: University of Akron, ABD, 2016.

Araştırma Alanları: Elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü, motor sürücüleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, geniş bant aralıklı yarıiletkenlerin yüksek frekans ve yüksek güç uygulamaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, elektrik makinalarında demir kayıplarının modellenmesi, ölçülmesi ve tahmin edilmesi.

Bilgiler

Veli Tayfun KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Veli Tayfun KILIÇ

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 2017.

Araştırma Alanları: Radyo frekans (RF) sistemler, yakın alan ve uzak alan elektromanyetik kuplaj, RF antenler, plasmonik antenler, RF devreleri, yüksek verimlilikte indüksiyon sistemleri ve uygulamaları.

Bilgiler

Benay UZER

Dr. Öğr. Üyesi Benay UZER

Doktora, Koç Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2017.

Araştırma Alanları: Plastik deformasyon mekanizmaları, mikro yapı-mekanik özellik ilişkisi, metalik implant malzemeler, implant-hücre ilişkisi, ortave yüksek entropili alaşımlar.

Bilgiler

Sevil Dinçer İŞOĞLU

Prof. Dr. Sevil Dinçer İŞOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik 2006.

Araştırma Alanları: Biyomalzeme Polimerik DNA Taşıyıcıları RAFT Polimerizasyonu Deri Doku Mühendisliği Destek Malzemeleri Faj Gösterim

Bilgiler

İ. Alper İŞOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi İ. Alper İŞOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik 2009.

Araştırma Alanları: Doku Mühendisliği Kemik Doku Mühendisliği Biyobozunur Polimerik Biyomalzeme Sentez ve Karakterizasyonu 3 Boyutlu Doku İskelesi Tasarımı Elektro-Eğirme Yöntemi

Bilgiler

Aysun ADAN

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015

Araştırma Alanları: Kanser Moleküler Biyolojisi, Doğal Ürünler ve Antikarsinojenik Potansiyelleri, Apoptoz ve Hücre İçi Sinyal İletim Yolakları, Çoklu İlaç Dirençliliği ve Geri Çevrilmesi, Kombinasyon Terapileri

Bilgiler

Mona EL-KHATIB

Dr. Öğr. Üyesi Mona EL-KHATIB

Doktora: Hannover Medical School, 2012
Araştırma Alanları: Kanser Biyolojisi, Transgenik ve Ksenogreft Fare Modelleri, Anti-Kanser İlaçlar, Kanser Sinyal İleti Yolları, Kanser Genomiği

Bilgiler

Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Doktora: University College Dublin(UCD), Ireland, 2011
Araştırma Alanları: Model Organizma C. Elegans Kullanarak; Genetik (Nadir) Hastalıkların Moleküler Mekanizmasının Araştırılması, Ciliada Görevli Yeni Genlerin Keşfedilmesi, Reprodüktif Yaşlanma için Yeni iİaçların Bulunması

Bilgiler

Y. Zenmei OHKUBO

Dr. Öğr. Üyesi Y. Zenmei OHKUBO

Doktora: The University of Michigan, Farmasötik Kimya, 2000

Araştırma Alanları : Biyofizik, Biyokimya, Biyoinformatik, Yapısal Biyoloji

Bilgiler

Oktay I. KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi Oktay I. KAPLAN

Doktora: University College Dublin (UCD), Ireland, 2011

Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

Bilgiler

İsmail AKÇOK

Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKÇOK

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya, 2014

Araştırma Alanları: Organik Kimya; Anti-kanser potansiyele sahip ilaç dizaynı, sentezi ve hücre içi moleküler mekanizmaların incelenmesi

Bilgiler

Burak ASİLİSKENDER

Doç. Dr. Burak ASİLİSKENDER

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 2008.

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım Kuramı ve Yöntemleri Türkiye Modernleşmesi Sanayi Yerleşkeleri Kayseri Kentsel Tasarım ve Kentsel Çevre Koruma Modernlik Olgusu Kimlik Sorunsalı Konut Çevre ve Sosyal Yaşam Yer ve Mekan Kavramları

Bilgiler

Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Doç. Dr. Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 2008.

Araştırma Alanları: Koruma tarihi ve kuramı Ulusal ve uluslararası koruma yasaları; mimari ve arkeolojik belgeleme yöntemleri Anıtlar sivil mimarlık örnekleri ile arkeolojik ve kentsel sit alanlarının belgelenmesi koruması güçlendirilmesi onarımı yeniden yapımı ve miras yönetimi Tarihi yapı ve sitlerin yeniden işlevlendirilmesi Tarihi alanlarda yeni yapı projeleri Geleneksel ve erken modern yapı malzemelerinin karakterizasyonu korunması ve onarımı Mimari malzeme ve teknoloji tarihi; geleneksel yapım sistemleri Modern mimarlık mirasının özellikle modern konut alanlarının belgelenmesi korunması onarımı ve yönetimi

Bilgiler

Asım Mustafa AYTEN

Doç. Dr. Asım Mustafa AYTEN

Doktora: Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri 2002.

Araştırma Alanları: Kentsel Koruma Yenileme Ekoloji Çevre Politikaları İmar Hukuku Kentleşme Politikası

Bilgiler

Ahmet Erdem TOZOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdem TOZOĞLU

Doktora: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık, 2013.

Araştırma Alanları: On Dokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı, Yirminci Yüzyıl Türkiye Mimarlığı, Mimarlık Tarihinde Yöntem, Mimarlık Tarih-Yazımı, Osmanlı Kent Tarihi, Mimarlık Tarihinde Güncel Konular, Temel Tasarım Eğitimi

Bilgiler

Valentina BEATINI

Dr. Öğr. Üyesi Valentina BEATINI

Doktora: Mimari Tasarım ve Taşıyıcı Sistemler, Parma Üniversitesi, İtalya, 2012

Araştırma Alanları: Kinetik Taşıyıcı Sistemler, Değişken Mimarlık, Yapısal Sanat, Grafik İstatistik, Origami, Tasarım ve Bütünleşik Teknolojiler.

Bilgiler

Muhammed Ziya PAKÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2014

Araştırma Alanları: Yer Seçimi. Erişilebilirlik. Planlamada Sayısal Yöntemler. Kentsel Ulaşım. Kentsel Turizm. Bölgesel Politikalar. Yerel Kalkınma. Kültürel Etkileşim.

Bilgiler

Cengiz YILMAZ

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999.

Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri.

Bilgiler

Erk HACIHASANOĞLU

Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002

Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

Bilgiler

Eyüp DOĞAN

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi 2014

Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

Bilgiler

Heiko SCHUSS

Dr. Öğr. Üyesi Heiko SCHUSS

Doktora: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006.

Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman.

Bilgiler

Harika SÜKLÜN

Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, İşletme, 2014
Araştırma Alanları: Stratejik İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim, Çatışma Yönetimi, Örgütsel Davranış

Bilgiler

Fatma Selen MADENOGLU

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Selen MADENOGLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017

Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, meta-Sezgisel Algoritmalar

Bilgiler

Sedat ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ERDOĞAN

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme (Muhasebe), 2013

Araştırma Alanları: Denetim, Muhasebe Etiği, Kazanç Yönetimi, Finansal Muhasebe, Muhasebe Eğitimi

Bilgiler

Emre ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜNAL

Doktora: Kyoto Üniversitesi, Ekonomi 2016

Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi Uzak Doğu ekonomileri, girdi-çıktı analizi

Bilgiler

Ali Yavuz POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

Bilgiler

Emeric ABRIGNANI

Öğretim Görevlisi Emeric ABRIGNANI

Master: Grenoble Graduate School of Business (GGSB) - Uluslararası İşletme

Master: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) - İşletme

Lisans: University of Cergy - Uygulamalı Yabancı Diller

Bilgiler

Charlotte JUSTINE

Öğretim Görevlisi Charlotte JUSTINE

Master: ESC Rennes School of Business, Uluslararası İşletme ve Pazarlama, 2013

Lisans: University of Cergy-Pontoise, Uygulamalı Yabancı Diller İngilizce ve Almanca, 2010

Bilgiler

Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Dr. Öğr. Üyesi Füsun AKDAĞ AYCİBİN

Doktora: Ohio State University , ABD, Psikoloji, 1986

Araştıma Alanları: Örgütsel Davranış, Endüstriyel Psikoloji, İnsan Kaynakları Yönetimi

Bilgiler

Armağan TEKE LLOYD

Dr. Öğr. Üyesi Armağan TEKE LLOYD

Doktora: McMaster University, Kanada, Siyaset Bilimi, 2016

Araştıma Alanları: Toplumsal Cinsiyet ve Göç; Göç Rejimleri, Sınırlar ve Göçün Küresel Yönetişimi; Vatandaşlık/Yasadışılık; Ulusötesi Sosyal Ağlar

Bilgiler

Murat İNAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat İNAN

Doktora: The University of Sheffield, Birleşik Krallık, Siyaset Bilimi, 2016
Araştıma Alanları: Siyasi Davranış, Siyasi Hoşgörü, Demokratik Kültür, Modernizasyon Teorisi, Sosyalleşme Teorileri, Nicel Araştırma Yöntemleri

Bilgiler

Özgür BALKILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALKILIÇ

Doktora: Wilfrid Laurier University, Kanada, Tarih, 2015

Araştırma Alanları: Tarihsel Sosyoloji, Toplumsal Hareketler, Marksizm ve Tarih, Yirminci Yüzyıl Türkiye Tarihi, Türkiye’de Sınıflar ve Sınıf Oluşumları, Türkiye’de Milliyetçilik ve Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi Kültürel Hayatı, Türkiye’de Sosyal Politika, Yoksulluk ve Göç

Bilgiler

Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Öğretim Görevlisi Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ

Master: Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı,2002

Doktora: Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)

Araştırma Alanları: Kapasite Gelişimi, Avrupa Birliği, Türkiye’de Büyükşehir Belediye Yönetimleri, Karar ve Yürütme Organlarının Oluşumu ve İşleyişi, Proje Döngüsü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları, Gençlik Çalışmaları


Elif BENGÜ

Dr. Öğr. Üyesi Elif BENGÜ

Doktora: Cincinnati Üniversitesi, Eğitim Programcılığı ve Yetişkin Eğitimi, 2009

Araştırma Alanları: Yetişkin Eğitimi, Yaşam-boyu Eğitim, Fakülte Desteği ve Gelişimi, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Tasarımı ve Materyal Gelişimi, Uluslararası Eğitim, Eğitimde Yaratıcı Drama, Eylem Araştırması

Bilgiler

Alper UĞRAŞ

Doç. Dr. Alper UĞRAŞ

Doktora: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, 1999

Araştırma Alanları: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Fitness, Tenis, Basketbol, Squash, Savunma Sporları

Bilgiler

Daryl YORK

Öğretim Görevlisi Daryl YORK

İngiltere ve Avusturalya’da eğitim gören Daryl York’un uzmanlık alanları İngiliz Dil Eğitimi, Uluslararası Eğitim ve Eğitim Yönetimidir. 2007 yılına kadar Tarsus Amerikan Kolejinin müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra 2013 yılına kadar Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve aynı zamanda 2010 yılında Irak’ta açılan Bilkent İhsan Doğramacı Erbil Kolejinin kuruluşunda genel koordinatör olarak görev yapmıştır. Halen bu kolejde yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir. Ayrıca Fransa ve Yemen’de İngilizce öğretmiştir.

Bilgiler

Nisrin AL-RUBAIEE

Öğretim Görevlisi Nisrin AL-RUBAIEE

Nisrin Al-Rubaiee Irak asıllı bir Hollanda vatandaşıdır. Hollanda, Leiden Üniversitesinde İngiliz Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmış, ayrıca Amsterdam Üniversitesinden Öğretmenlik Sertifikası almıştır. 7 yılı Hollanda’da 2 yılı Türkiye’de olmak üzere toplam 9 yıllık dil eğitimi tecrübesine sahiptir. Ortaöğretim kurumları, üniversiteler ve özel şirketlerde Genel İngilizce ve İş İngilizcesi dersleri vermiş olan Nisrin Al-Rubaiee, şu an ikinci yüksek lisansı olan TESOL (Yabancılara İngilizce Öğretimi) alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgiler

Anna AYLIFFE

Öğretim Görevlisi Anna AYLIFFE

Yabancı Dil ve Kültürlerin Öğretimi alanındaki lisans derecesini ve bu alandaki ilk öğretmenlik tecrübesini Rusya’da Tomsk State Üniversitesinde kazanmıştır. Doğduğu ülke olan Kazakistan’a dönmesinin ardından çalışmaya başladığı Astana International House kendisine akademik ve kariyer gelişimi adına iyi imkanlar sunmuştur. Almatı’da CELTA sertifikası aldıktan iki yıl sonra 2012’de Delta diploması almaya hak kazanmıştır. Elde ettiği bilgi birikimi ve kazandığı özgüveni kendisini başka ülkelere giderek öğretmenlik yapmaya cesaretlendirmiştir. Türkiye’ye gelmeden önce Vietnam’da bir üniversitede eğitim vermekteydi.

Bilgiler

David AYLIFFE

Öğretim Görevlisi David AYLIFFE

İngiltere’de doğan David Ayliffe Bilgisayar Bilimleri alanındaki lisans eğitimini Wolverhampton Üniversitesinde derece ile tamamlamış, yüksek lisans eğitimini ise Uygulamalı Dilbilim ve İngilizce Öğretimi alanında yapmıştır. İngiltere’de yaklaşık 3 yıl yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra İngilizce öğretmeni olarak çalışmak için Kore’ye gitmiştir. CELTA ve Delta belgelerini alarak Kazakistan’da iki okulda hem öğretmen hem de yönetici asistanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca IELTS ve Cambridge Dil Sınavlarında uzmanlıkları vardır. Türkiye’ye gelmeden önce Vietnam’da bir üniversitede çalışıyor olan David serbest zamanlarında bisiklet sürmekten ve futbol izlemekten hoşlanmaktadır.

Bilgiler

Tuğba BİRDAL

Öğretim Görevlisi Tuğba BİRDAL

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olmuş ve yine aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi’nden İngilizce Öğretmenlik Sertifikası almıştır. 2010’da Anadolu Üniversitesi Ön lisans Dış Ticaret programını tamamlamıştır. 2014’de Amerika’da bulunduğu süre içerisinde Washington D.C’de bulunan George Washington Üniversitesi’nde düzenlenen TESOL (İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi) Programına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Şu an Erciyes Üniversitesi’nde İngiliz Dili Öğretimi üzerine yüksek lisansını yapmaktadır. Daha önce, lisans öğrencilerini ve mezunları Türkiye’deki yabancı dil sınavlarına hazırlayan özel bir kursta görev yapmıştır (2008-2012). Abdullah Gül Üniversitesi’nde Ocak 2012’de göreve başlamıştır. İlgi alanları güncel ELT metotları, İkinci dil edinimi, sosyo-dilbilim, okumak ve seyahat etmektir.

Bilgiler

Ayfer ÇÖLKUŞU

Öğretim Görevlisi Ayfer ÇÖLKUŞU

Ayfer Çölkuşu Hollanda’da doğmuş ve büyümüştür. İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra, 2006 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapmıştır. Ortaokuldan üniversiteye kadar bir çok çeşitli okul ve bölümlerde çalışmış ve öğretmenliğin yanında sürdürdüğü dört yıllık politika kariyerinden sonra Abdullah Gül Üniversite’sin de kariyerini bir üst seviyeye taşımaya karar vermiştir. Seyahat etmek, okumak ve eğitime dayalı internet teknolojilerini takip etmekle birlikte, ailesi ve sevdiği insanlarla vakit geçirmekten hoşlanır.

Bilgiler

Eren DELİBAŞ

Öğretim Görevlisi Eren DELİBAŞ

1988 yılında Kayseri’de doğan Eren Delibaş Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü birincilikle bitirmiştir. Geçmişte Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Okutmanı olarak görev yapmıştır.

Eren Delibaş Abdullah Gül Üniversitesine 2012 yılının Şubat ayında katılmıştır. Şuan Erciyes Üniversitesinde İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Modern ve post modern kurgu ve drama, edebi eleştiri türleri ve teorileri, Yunan mitolojisi, akademik yazma ve tenis oynamak ilgi alanları arasında yer alır.

Bilgiler

Cengiz DEMETS

Öğretim Görevlisi Cengiz DEMETS

Kanada’da doğup büyüyen Cengiz Demets, lisans eğitimini Toronto Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında eğitimine Eğitim Fakültesi’nde devam etmiş ve 2007’de mezun olduktan sonra, Toronto bölgesinde dört farklı lisede İngilizce ve Fransızca öğretmenliği yapmıştır. Kendisini Fransızca’nın ileri düzey ikinci yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda geliştirmiştir. Cengiz’in mesleki ilgi alanları; ikinci yabancı dil edinimi, ölçme ve değerlendirme, eleştirel okur-yazarlık ve eğitsel medya ve teknolojileridir. Boş zamanlarında bisiklete binmekten, basketbol oynamaktan ve hepsinden önemlisi 4 çocuğuyla vakit geçirmekten hoşlanır.

Bilgiler

Morgan LLOYD

Öğretim Görevlisi Morgan LLOYD

Kanada Kingston’da doğup büyüyen Morgan Lloyd, lisans eğitimini 2007 yılında Queen’s Üniversitesi’nde Politik Çalışmalar ve Tarih bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2009’da Carleton Üniversitesi’nde Politik Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Sonrasında McMaster Üniversitesi’nde doktora programına başlamıştır. 2012 yılında CELTA belgesi almıştır. 2014’te Queen’s Üniversitesi’nde Akademik İngilizce Eğitimi odaklı ikinci lisans eğitimini tamamlamıştır. İlgi alanları Osmanlı tarihi, eleştirel ekonomi, evrimsel psikoloji ve dilbilimdir.

 

Bilgiler

Tuğba ÖZBEK

Öğretim Görevlisi Tuğba ÖZBEK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden 2004’te mezun olan Tuğba Özbek 2004- 2007 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dil-Mer’de, 2007- 2011 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Okutmanlığı yapmıştır. Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Ekim 2011’de göreve başlayan Tuğba Özbek’in ilgi alanları arasında Uygulamalı Dilbilim, NLP, Edebiyat ve Toplum, Etimoloji, Söylembilim, Müzik ve Gelişim Psikolojisi bulunmaktadır.

 

Bilgiler

Prajjwal RAI

Öğretim Görevlisi Prajjwal RAI

İngilizce öğretmenliğine başlamadan önce; havacılık, otelcilik ve bankacılık gibi sektörlerde eğitim ve geliştirme müdürü olarak çalışmıştır. Londra Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Prajjwal, yüksek lisansını Uygulamalı Dilbilim alanında yapmıştır. 2006’da CELTA belgesi almış ve yakın zamanda Cambridge DELTA programını başarıyla tamamlamıştır. Mısır, Hindistan, Hırvatistan ve Kıbrıs’ta çalışmıştır. Mesleki ilgi alanları toplum dilbilim ve Web 2.0 teknolojilerinin öğretimde kullanılmasıdır. Boş zamanlarında yoga yapmak, yemek pişirmek ve açık hava aktiviteleri yapmaktan hoşlanır. 6 farklı dilde akıcı şekilde konuşabilmektedir.

Bilgiler

Marie-Louise XAVIER

Öğretim Görevlisi Marie-Louise XAVIER

Marie-Louise Batı Avustralya’da bulunan Curtin Üniversitesi, Dil ve İletişim bölümünden mezun olmuştur. Fotoğrafçı ve metin yazarı olarak çalıştıktan sonra ve Eğitsel Multimedya alanında bir sertifika programını tamamlamış ve 15 yıl baskı ve web tasarımı, animasyon ve film üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Marie-Louise 2004’de Edith Cowan Üniversitesi Eğitim fakültesinden mezun olmuştur. Dört yıl Batı Avustralya’nın Perth şehrinde İngilizce, Medya ve Drama dersleri vermiş, sonrasında CELTA eğitimini tamamlayıp İstanbul’a gelmiştir. Öğrencilerin çevresindeki dünyayı farklı biçimlerde yorumlayabilmelerini sağlayacak bir dizi çeşitli beceriler geliştirmeleri ilgi alanları arasında yer alır.

 

Bilgiler

Fatih YALÇIN

Öğretim Görevlisi Fatih YALÇIN

Fatih 2008 yılında Erciyes Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Aynı zamanda pedagojik formasyon eğitimi almıştır. Mezuniyet sonrası dış ticaret uzmanlığı ve yurtdışı eğitim danışmanlığı yapmış, bu süre içerisinde farklı ülke ve kültürleri tanıma imkanı bulmuştur. 2011 yılında AGÜ’de İngilizce okutmanı olarak göreve başlayan Fatih Yalçın aynı zamanda üniversitenin “Tanıtım Ekibi”nde görev yapmaktadır.

Eğitim teknolojileri, eğitim yönetimi, hayatboyu öğrenme, gençliğin güçlendirilmesi, medya ve güncel olaylar, sosyal medya ve politika ilgi alanları arasındadır. Fırsat buldukça seyehat etmekten, farklı insanları ve kültürleri tanımaktan ve fotograf çekmekten keyif alır.

(daha fazla bilgi için)

Bilgiler

Özlem YAZICI

Öğretim Görevlisi Özlem YAZICI

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Halen Ankara Üniversitesi’nde aynı bölümde yüksek lisans yapmaktadır. 2007-2008 yılları arasında Ufuk Üniversitesinde, 2008-2012 yılları yırı arasında Hacettepe Üniversitesinde okutmanlık yapan Özlem Yazıcı, Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna Şubat 2012’de katıldı.

İlgi alanları, İngilizce öğretimindeki yeni akımlar ve bunlarla ilgili yazılardan oluşan eğitmen bloglarını takip etmek, farklı kültürleri öğrenmek, kitap okumak ve seyahat etmektir.

 

Bilgiler

Tuba DEMİR

Öğretim Görevlisi Tuba DEMİR

Tuba DEMİR, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamlarken aynı zamanda, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına katılarak, öğretmenlik yapmaya hak kazanmıştır. Bu program bünyesinde, Kayseri’de ikisi ilköğretim ikisi lisede olmak üzere toplam dört okulda stajını tamamlamış ve son sınıf öğrencisiyken bahar yarı yılında kampüs içindeki bir ilköğretim okulunda İngilizce Drama Öğretmenliği yapmıştır.  Niğde Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Okutman olarak hem hazırlık sınıflarında hem de fakülteler ve meslek yüksekokullarında Temel İngilizce, Mesleki İngilizce, Okuma-Yazma- Konuşma ve Dinleme Becerileri derslerini vermiştir. Şu anda kariyerine Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Okutman olarak devam etmektedir.

Bilgiler

Rana SUAYIN

Öğretim Görevlisi Rana SUAYIN

2008 yılında Erciyes üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2009-2015 yılları arasında Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yapmış, 2015 yılı Temmuz ayında Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu ekibine katılmıştır. Evli ve bir çocuk annesi olan Rana Suayin, Melikşah Üniversitesi’nde Uygulamalı Dilbilim alanında başladığı bütünleşik doktora eğitimine devam etmektedir. Yabancı Dil Eğitiminde ölçme ve değerlendirme alanında tecrübeye sahip olup, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. 

Bilgiler

Esra HASOĞLU

Öğretim Görevlisi Esra HASOĞLU

Esra Hasoğlu, Lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına da katılmış ve öğretmenlik yapmaya hak kazanmıştır. Öğretmenlik hayatına TED Kayseri Kolejinde başlamış ve 2006-2013 yılları arasında burada görev yapmıştır. Öğretmen gelişimi, eğitim teknolojisi, yetişkinlere yabancı dil öğretimi ve İngilizce öğretimindeki yeni akımlar ile ilgili çalışmalara katılmakla birlikte ve bu konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Abdullah Gül Üniversitesi’nde Temmuz 2015’ te  göreve başlamıştır ve Yabancı Diller Yüksekokulunda Okutman olarak görev yapmaktadır.

Bilgiler

Mehasin TEKİN

Öğretim Görevlisi Mehasin TEKİN

1990 yılında Konya’da doğan Mehasin TEKİN 2013 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2013-2016 yılları arasında Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yapmış, 2016 Ocak ayında Abdullah Gül Üniversitesi Dil Okulu ailesine katılmıştır. Eğitim teknolojisi ve yabancı dil öğretimi ile ilgili birçok çalışmaya katılmıştır. İlgi alanları İngilizce dersleri için materyal geliştirmek, kitap okumak, seyahat etmek ve yemek yapmaktır.

Bilgiler

Zerrin ÖZDEMİR

Öğretim Görevlisi Zerrin ÖZDEMİR

Zerrin Özdemir 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş ve yine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden pedagojik formasyon eğitimi almıştır. 2013 yılında İstanbul’da CELTA eğitimini tamamlayan Zerrin Özdemir, Erciyes Üniversitesi’nde İngilizce Dil Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2010-2015 yılları arasında Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca IELTS(Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı) sınavına yönelik açılan kurslarda ders vermiş, 2014-2015 akademik yılında Materyal ve Müfredat Geliştirme Ofisi’nde görev almıştır. Zerrin Özdemir Ocak 2016’da Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna katılmıştır. 

Bilgiler

Olfa BOUSSADA HMILI

Öğretim Görevlisi Olfa BOUSSADA HMILI

Olfa Tunus da doğmuş ve büyümüştür. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, çevirmen olarak çalışmıstır.  2013 yılında, TKT'yi geçtikten sonra, İngilizce öğretmek için Türkiyeye taşındı. Abdullah Gül Üniversitesinde çalışmaya başlamadan önce özel okulda çalıştı. İlgi alanı seyahat etmek ve spor yapmak. 

Bilgiler

Nina KEÇECİ

Öğretim Görevlisi Nina KEÇECİ

Nina Keçeci, Philadelphia (PA)’da dünyaya geldi. Virginia Üniversitesi’nde Yabancı Diller Eğitimi  alanında uzmanlığını tamamladı. Öğretmenlik hayatına Makakou, Gabon,’ da başladı. Sonra Amerika’ya geri dönüş yaparak 8 yıl boyunca İngilizce, Fransızca ve İspanyolca öğretti. 13 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır. Ayrıca IYTE ile İTÜ’de hocalık yapmıştır.

Bilgiler

Umair AHSAN

Öğretim Görevlisi Umair AHSAN

Umair Ahsan Londralıdır. Abdullah Gül Üniversitesinde çalışmaya başlamadan önce başka üniversitelerde de hocalık yapmıştır. Üniversiteyi ve yükseklisansını Londra’da yapmıştır ki bu programın bir parçası olarak CELTA programını ve DELTA programının bir kısmını tamamlamıştır. Boş zamanlarında seyahat etmekten tarihi yerleri gezmekten polisiye roman okumaktan açık havada gezmekten ve ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanmaktadır.

Bilgiler

Roy EDWARDS

Öğretim Görevlisi Roy EDWARDS

İngiliz kökenli olan Roy Edwards, 30 yılı aşkın bir süredir İngiltere ve uluslarası üniversitelerde eğitim vermiştir.  AGÜ'de çalışmaya başlamadan önce;  İngiltere, Türkiye, Vietnam, Çin ve Japonya'da konuşma becerileri, akademik İngilizce ve çeşitli MBA derslerini öğretmiştir. Aynı zamanda, çok sayıda uluslararası devlet  kuruluşu ve özel sektörde yönetim danışmanlığı yapmıştır. Sosyolinguistik ve Yönetim alanında eğitim almıştır. İlgi alanları kültürler arası iletişim ve öğrenme becerileridir.

Bilgiler

Nuray CANDEMİR

Öğretim Görevlisi Nuray CANDEMİR

Kayseri doğumlu olan Nuray Candemir, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Kayseri’de ulusal ve uluslararası yabancı dil  sınavlarına hazırlık eğitimi veren bir kurumda çalıştı. Burada çalıştığı süre boyunca bir yandan yeminli tercümanlık yaparken, bir yandan da sivil toplum kuruluşları ile Avrupa Birliği Gençlik projeleri koordinatörlüğü ve ortaklığı yürüttü. Aynı zamanda  önce Erciyes Üniversitesinde Din Felsefesi alanında, daha sonra da İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra özel bir üniversitede 3 yıl çalıştıktan sonra 2018 yılında üniversitemize katıldı. Şu anda 2014 yılında başladığı İngiliz dili ve edebiyatı alanındaki doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları dünya dilleri ve edebiyatları, tiyatro, çocuk edebiyatı, yemek yapmak ve fotoğraf çekmektir.

Bilgiler

Merve GAZİOĞLU

Öğretim Görevlisi Merve GAZİOĞLU

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur. 2011-2013 yılları arasında Erciyes Üniversitesi’nde, 2013-2016 yılları arasında ise Melikşah Üniversitesi’nde İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. Materyal Geliştirme ofisinde de bir süre görev almıştır. 2018 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu kadrosuna Öğretim Görevlisi olarak katılmıştır. 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Dil Bilim alanında başladığı bütünleşik doktora programına halen devam etmektedir. Ölçme ve Değerlendirme, Derlem Dilbilim ve Toplum Dilbilim alanları ile ilgilenmekte ve bu konularda bazı akademik çalışmalar yapmaktadır. Boş zamanlarında kitap okumak, film izlemek, piyano çalmak ve seyahat etmekten hoşlanır.

Bilgiler

Yasin TURAN

Öğretim Görevlisi Yasin TURAN

2005 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2008-2017 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı farklı okullarda İngilizce Öğretmeni / Okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Texas / ABD’de verilen “İleri Seviye İngilizce Öğretmenliği” Eğitimini başarıyla tamamlamış ve 2013 yılında NATO şemsiyesi altında Kabil / Afganistan’a görevlendirilmiş ve Afgan Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kurulması ve Afgan makamlara devri görevini başarıyla tamamlamıştır. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Yasin TURAN, tez çalışmasını Özel Amaca Yönelik İngilizce (Havacılık) programının değerlendirilmesi alanında yapmıştır. Bu kapsamda yazarı olduğu “English In The Air” adlı ders kitabını ve kendi yürüttüğü eğitim programın değerlendirerek Türkiye’de yapılan ESP çalışmalarına önemli bir katkıda bulunmuştur. 2015 yılında Londra / İNGİLTERE’de bir konferansta yaptığı sunumu konferans komitesi tarafından “Best Paper Award” (En İyi Makale) ödülüne layık görülmüştür. Halen Doktora çalışmalarına ve DELTA eğitimine devam etmekte olan Yasin TURAN’ın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı “Üstün Hizmet Ödülü”, “Eğitim ve Öğretimde Başarı Madalyası”, “NATO Madalyası” ve ulusal ve uluslararası platformlarda aldığı 60’ın üzerinde takdir ve teşekkür belgesi bulunmaktadır.

Bilgiler

Mustafa ÖZER

Öğretim Görevlisi Mustafa ÖZER

Kayseri’de doğup büyüyen Mustafa Özer, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce öğretmenliği bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. 2006 yılında İngilizce Öğretmeni olarak MEB’de çalışmaya başlayan Mustafa, Rize ve Artvin’de çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 12 yıllık MEB deneyimi ardından, 2006 yılında ayrıldığı Kayseri'ye geri dönmüştür. Mayıs 2018’de AGÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olarak aramıza katılan Mustafa Özer halen, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Mustafa’nın mesleki ilgi alanları derlembilim, sınıfiçi söylem, öğrenci motivasyonu ve teknolojinin İngilizce öğretiminde kullanılmasıdır. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mustafa boş zamanlarını ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirmekten hoşlanır. Seyahat etmeyi, Kayseri yemeklerini ve fotoğraf çekmeyi de çok sever.

Bilgiler

Özgül ÖZÖNDER

Okutman Özgül ÖZÖNDER

Ankara'da doğan Özgül ÖZÖNDER, lisans eğitimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. 2005-2014 yılları arası İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İngilizce Okutmanı olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Bilkent Üniversitesi İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi'nden İngilizce'nin Öğretimi alanında Sertifikasını 2012 yılında almıştır. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında 2014 yılında başladığı Doktora eğitimine halen devam etmektedir.

Bilgiler