Abdullah Gül Üniversitesi, çeşitliliğe dayalı bir yaklaşımı benimseyerek ortak bir vizyon etrafında kurulan Qn University Alliance’ın kurucu üyesi olan 10 üniversite arasında yer alıyor.

AGÜ’nün de aralarında bulunduğu 10 üniversitenin bir araya gelmesiyle oluşturulan Qn University Alliance çeşitliliğe dayalı bir yaklaşımı benimseyerek ortak bir vizyon etrafında kuruldu.

Qn University Alliance büyükten küçüğe değişen kurumlar, kamu, özel ve karma nitelikler ve genel, uygulamalı ve uzmanlaşmış odaklar gibi çeşitli unsurları kapsıyor. Qn University Alliance, Avrupa ve ötesine uzanan zenginleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunmak için hem fiziksel hem de dijital bileşenleri ile çok kampüslü bir yapıda sahip.

Qn University Alliance, “360-degree Quality, Query-driven, and Quintuple Helix (5Helix)” yaklaşımını benimseyerek kapsayıcı bir yönetim ve iş birliği modelini benimsiyor. Bu model, yerel ve bölgesel ekosistemlerle entegrasyonu teşvik ederek sürdürülebilir, uzun vadeli ortaklıkların gelişimine de odaklanıyor.

Qn University Alliance, 39 üniversiteden oluşan bir ağa sahip olan ve 10 tam üye ile 29 destekleyici üyesi bulunan Qn University Alliance, geniş kapsamlı ağı ve küresel katılım ve etkileşimiyle yaklaşık 400 bin öğrencinin yaşamını etkileyebilecek fırsatlar sunuyor.

Daha fazla bilgi için Qn University Alliance web sitesi: https://qn-alliance.eu/