Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri

Prof.Dr.İrfan ALAN

Başkan

irfan.alan@agu.edu.tr

Prof.Dr. Yusuf BARAN

Üye

yusuf.baran@agu.edu.tr

Prof.Dr.Cengiz YILMAZ

Üye

cengiz.yilmaz@agu.edu.tr

Prof.Dr.Dilek CİNDOĞLU

Üye

dilek.cindoglu@agu.edu.tr

Doç.Dr.İbrahim AKGÜN

BAP Koordinatörü, Üye   

ibrahim.akgun@agu.edu.tr

Doç.Dr.Hakan USTA

Üye

hakan.usta@agu.edu.tr

Doç.Dr.Burak ASİLİSKENDER

Üye

burak.asiliskender@agu.edu.tr

Doç.Dr. V.Çağrı GÜNGÖR

Üye

cagri.gungor@agu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Evren MUTLUGÜN  

Üye

evren.mutlugun@agu.edu.tr

Bilimsel Araştırma Projeleri birimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız..

Proje Süreçleri Yönetim Sistemi için tıklayınız...