2023-04-30 15:58:00

AGÜ’de GLB Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Küresel Sorunlar ve Sorumluluklar Müfredatı GLB 104 dersi kapsamında, her hafta Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) üzerine tartışılan ve aktiviteler yapılan online dersler devam ediyor.

Derslerin ikinci haftasına konuşmacı olarak katılan Yönetim Bilimleri Fakültesi Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Türk, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 8’incisi olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” konusunda Türkiye’nin performansı hakkında bilgiler verdi.

Derslerin dördüncü haftasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 10’uncusu olan “Eşitsizliklerin Azaltılması” hedeflerinin diğer SDG’lerle derin ilişkisini ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Armağan Teke Lloyd anlattı.

Teke Lloyd, ülkeler arasındaki eşitsizliğin, ülke içindeki eşitsizlikle olan bağlantısına değinerek kolonileşmenin süregelen eşitsizliğin bir parçası olduğuna ve eşitsizliğin ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunların da temelini oluşturduğunu vurguladı. 

Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Akyüz de derslerin beşinci haftasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 11’incisi olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” konusunda şehirlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemine dikkati çekerek sosyal ekonomik zorluklar, şehirleşmedeki yetersiz ekonomik gelişme, eşitsizlik ve kentsel yoksulluk, gecekondulaşma ve evsizliğin günümüzde şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasındaki güncel sorunlar olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler ve akademisyenler katıldığı derslerin sonunda Öğretim Üyeleri soruları cevapladı.