2023-04-25 16:00:00

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Erdem Tozoğlu yürütücülüğündeki “Ulus Devletin İnşa Sürecinde Milli Bayramların İcadı ve Kutlanması: İstanbul ve Ankara’da Törensel Meşruiyetin Mekânsal Tezahürleri (1908-1946)” başlıklı TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEP) 3501 kapsamında araştırma projesinin web sitesi ve veri tabanı kullanıma açıldı.

Projenin odağını İstanbul ve Ankara’da milli bayram kutlamalarının yapılar, kentsel planlama, törenler ve diğer toplumsal pratikler üzerinden gelişiminin incelenmesi oluşturuyor. Proje, geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinden pek çok gazete ve derginin taranması ile derlenen haber, fotoğraf, yorum, tablo gibi basılı dijital ortama aktarılmış ve bir dizi kavramsal ve mekânsal analize kaynaklık ediyor.  Veri tabanını kullanan ilgililer, dört farklı modülde derlenen içerikle kapsamlı bir şekilde bayram kutlamalarının sosyal ve kültürel boyutları ile mekân kullanımları hakkında bilgi edinebilecekler.

AGÜ’nün yanı sıra ODTÜ ve Erciyes Üniversitesi’nden de araştırmacıların katkılarıyla tamamlanan bu proje, dijital beşerî bilimler alanında Türkiye’de referans çalışmalardan biri olmayı amaçlıyor ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında araştırmacılar başta olmak üzere konuya ilgi duyan geniş toplum kesimlerine faydalı olması hedefleniyor.

Kullanıma açılan web sitesi ve veri tabanının linki şöyle: https://millibayramlar.agu.edu.tr