2023-02-20 11:00:00

Mimarlık Fakültesi koordinatörlüğünde TÜBİTAK desteğiyle hazırlanan “Tasarlayarak Öğren, Uygulayarak Öğret: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitici Eğitimi” adlı proje ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencilerine eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Sümer Kampüsü Seminer Salonunda gerçekleştirilen eğitimi AGÜ ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Anka Vakfı ve Gençlik Araştırmaları Enstitüsünden uzmanlar verdi. Eğitim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde lisans eğitimi gören öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak verildi.

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimde katılımcıların yol, konaklama ve yemek bedelleri ise TÜBİTAK tarafından karşılandı.

Ayrıca Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve küresel sorunlarla ilgili farkındalık oluşturulması amaçlanan eğitim Niğde Ömer Halis Demir, Yozgat Bozok, Hacı Bektaş Veli ve Erciyes Üniversitelerinden psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde öğrenim gören öğrencilerle AGÜ'den öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.