2022-10-06 10:15:00

TÜBİTAK tarafından desteklenerek 01.04.2019 tarihinde başlatılan ve Prof. Dr. Nuray ATEŞ tarafından yürütülen, “Konya Altınapa Barajı'na Pestisit Taşınımının Modellenmesi ve Giderimi İçin Yenilikçi İleri Arıtım Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı ve 118Y402 numaralı TÜBİTAK projesi Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirildi.

Projede, Konya şehrine su sağlayan Altınapa Barajı havzasında tarımsal kaynaklı pestisit (asetoklor, metoklor, fentiyon ve alaklor) baskısının izleme ve modelleme çalışmaları ile belirlenmesi, içme suyu arıtma tesisinin bu pestisitleri arıtmadaki etkinliğinin incelenmesi, adsorpsiyon ve membran proseslerinin yenilikçi uygulamaları ile pestisitlerin arıtma performanslarının araştırılması amaçlandı. 

Ayrıca proje ülkemizde kaynaktan tesis çıkışına (musluk) pestisitlerin akibetinin belirlendiği ilk sistematik çalışma olma özelliğine sahip.