2022-10-04 12:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi, Kalite Komisyonu tarafından fakülte özelindeki araştırma ve topluma katkı çıktılarını ortaya koymayı ve gelecek öngörülerini içeren katılımlı bir çalıştay düzenlendi.

Sümer Kampüsü’nde düzenlenen çalıştayda Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları, lisansüstü öğrenci ve mezunlarının devam eden projeleri, araştırmaları ve çalışmaları ele alındı.

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin toplumsal çıktılarının, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) üzerinden değerlendirildiği çalıştayda, odakların belirlenmesi ve bölümün toplumsal katkı stratejisinin AGÜ’nün genel toplumsal katkı stratejisi ile uyumlu hale getirilmesinin gerekliliği tartışıldı.

Çalıştayda ayrıca kümelenme (uzmanlık birikimi), araştırma hedefleriyle örtüşme konularının analizinin hedeflerle uyumunu irdelemek, akademik personelin araştırma ve geliştirme yetkinliğini geliştirmek üzere, eğitim, çalıştay, proje pazarları gibi sistematik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesine zemin oluşturmak hedeflendi.

Çalıştaya Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları, Araştırma Görevlileri ve öğrenciler katıldı.