2022-08-31 15:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), İngiltere Bilimler Akademisi (British Academy) Küresel Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Türkiye’de Görünür/Görünmez Suriyeli Göçmenler: Değişim İçindeki Kimlikler ve Kentler” projesi kapsamında akademik yazım çalıştayı yapıldı.

Çalıştayda odak grup tartışmaları, saha gözlemleri, örnek olay karşılaştırmalarından hareketle veri analizi, akademik yazım ve raporlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştaya Londra Üniversitesi’nden Dr. Gülberna Özcan, Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meltem Karadağ, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Varol ve Abdullah Gül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Burak Asiliskender ve Öğretim Üyeleri Dr. Sinan Akyüz ile Dr. Sümeyra Ayık katıldı.

Projede, odak grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler, saha gözlemleri ve örnek olay karşılaştırmaları gibi çeşitli etnografik araştırma yöntemlerinin kullanılması ve bu yolla elde edilecek bilgilerin ana veri tabanını oluşturması hedefleniyor.