2022-06-15 11:30:00

İngiltere Bilimler Akademisi’nin (The British Academy) desteklediği “Türkiye’de Görünür/Görünmez Suriyeli Göçmenler: Değişim İçindeki Kimlikler ve Kentler” araştırma projesi ve “Çocuklara Oyunlarla Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” kapsamında UNICEF’in öncülüğünde İzmir ve İstanbul Eğitim Çalışma Grubu online toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda AGÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Asiliskender ile Öğretim Üyeleri Dr. Sinan Akyüz ve Dr. Sümeyra Ayrık tarafından Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) proje tanıtım sunumları yapıldı.

Suriye’den gelen en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’daki mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve kurumların insani, koruma ve yardım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulan Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı platformu Türkiye'de 6 ayrı sektörde aktiviteler yürütüyor.

Bu aktivitelerden eğitim sektöründe UNICEF öncülüğünde Uluslararası Suç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Türk Kızılayı ve STK ortakları ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) gibi kamu ortakları ile çalışmalar yapılıyor.