2022-04-07 17:30:00

İnşaat malzemeleri sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve ÇEDBİK (Çevre Dostu Binalar Derneği) ortaklığında, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonu ve desteği ile hayata geçen “Sürdürülebilir Kalkınma için STK’lar” isimli proje kapsamında “Diyalog Günü” düzenlendi.

Toplantıda inşaat, çevre, sürdürülebilir kalkınma, mimarlık ve enerji verimliliği alanlarında çalışan sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcileri BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında sektörün önündeki engelleri ve çözüm önerilerini çalıştı.

Programın açılış konuşmacılarından olan Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Uzal da çevrimiçi gerçekleştirdiği sunumda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın inşaat sektörüne yansımalarını, sektörü nelerin beklediğini ve hangi alanlara öncelikli eğilinmesi gerektiğini, hem inşaat sektörü ve müteahhit faaliyetleri tarafında hem de inşaat malzemeleri sanayisi tarafında değerlendirdi.

“Diyalog Günü” katılımcıların SKA’lara ulaşmakta yaşanan engeller ve sorunlara ilişkin görüş ve önerilerini paylaştıkları oturumlarla devam etti. Ortaya çıkan sonuçların raporlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.