2022-01-14 17:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Gaziantep Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Royal Holloway Londra Üniversitesi ortaklığındaki “Türkiye’de Görünür/Görünmez Suriyeli Göçmenler: Değişim İçindeki Kimlikler ve Kentler” projesi kapsamında bir çalıştay gerçekleştirildi.

İngiliz Akademisi (British Academy) Küresel Araştırma Fonu tarafından da desteklenen proje kapsamındaki çalıştaya AGÜ’den Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Asiliskender, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Dr. Sinan Akyüz ile yabancılara Türkçe öğretimi konusunda faaliyet gösteren Dr. Sümeyra Ayık, Royal Holloway Londra Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bölümü’nden Dr. Gül Berna Özcan, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof.  Dr. Çiğdem Varol, Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Meltem Karadağ ile Psikoloji Bölümünden Dr. Nesrin Seef katıldı.

Proje ekibi çalıştayın yanısıra Kayseri Kızılay Toplum Merkezi Müdürü Ali Orhan ve Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri Nihat Molu ile de Kayseri’deki Suriyelilere ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. 

“Türkiye’de Görünür/Görünmez Suriyeli Göçmenler: Değişim İçindeki Kimlikler ve Kentler” projesi ile odak grup tartışmaları, derinlemesine görüşmeler, saha gözlemleri ve örnek olay karşılaştırmaları gibi çeşitli etnografik araştırma yöntemlerinin kullanılması ve bu yolla elde edilecek bilgilerin ana veri tabanını oluşturması hedefleniyor. Ayrıca projenin araştırma bulguları paneller, çalıştaylar, ulusal ve uluslararası yayınlar aracılığıyla politika yapıcılara ve diğer hedef kitlelere iletilecektir.

Projenin detaylarına https://citiesidentities.wordpress.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.