2021-11-02 16:30:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi ve AGÜ Çocuk Üniversitesi tarafından, “31 Ekim Dünya Şehirler Günü” kapsamında "Çocuklar için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" atölye programının ikincisi düzenlendi. Atölyeye 8-10 yaş arası çocuklar katıldı.

Mimarlık Fakültesi ve Çocuk Üniversitesi liderliğinde Küresel Okullar ve Küresel Sürdürülebilir Gelecek Kurumlarının desteği ile AGÜ’de “31 Ekim Dünya Şehirler Günü” kapsamında “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” küresel amacına ve 2021 iklim değişikliğine uyumlu şehirler temasına odaklanan atölye çalışması gerçekleştirildi.

Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Asiliskender’in danışmanlığında gerçekleştirilen atölye çalışmasında çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel gelişim alanlarını destekleyen aynı zamanda iklim değişikliğine uyumlu şehirler konusuna odaklanan etkinlikler tasarlandı.

Tanışma etkinliğinin ardından Küresel Sürdürülebilir Gelecekler Ortaklık Ağı ile Gelişme Türkiye Koordinatörü Dr. Sümeyra Ayık Akıllı tarafından “Sürdürülebilir Şehirler” konusunda etkileşimli çalışmalar gerçekleştirildi. Daha sonra çocuklar kendi sürdürülebilir hayali şehirlerini “Tasarım Odaklı Düşünme ve Çocuklar için Felsefe” temelli yöntemle, Dr. Sinan Akyüz, Ar. Gör Özlem Kevseroğlu ile mimarlık öğrencileri Melike Tuna, Busenur Yılmaz ve Mustafa Ehven’ın yardımıyla tasarlayıp, sundu.

Atölye çalışmasına ayrıca Mimarlık Fakültesi’nden Arş. Gör. Aslıhan Atılgan ile Gülsüm Polat ve Küresel Okullar Türkiye savunucusu Çelebi Kalkan da destek verdi.