2021-08-26 11:45:00

Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, İngilizce Hazırlık Okulunda 23 Eylül 2021 tarihinde, lisans ve lisansüstü programlarda 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, hibrit eğitim şeklinde yapılması planlanmaktadır. Öğrencilerimiz, güzel kampüsümüze, arkadaşlarına ve değerli akademisyenlere tekrar kavuşuyor olacaklar.

Bu dönem az sayıda dersin tamamen online veya tamamen yüz yüze olması planlanırken, derslerin büyük çoğunluğunun asenkron, zoom üzerinden senkron ve sınıf ortamında yüz yüze bileşenleri olacaktır. Pekiştirme, soru çözüm, tartışma ve laboratuvar/atölye/uygulama saatleri yüz yüze gerçekleştirilecektir. Derslerdeki ölçme değerlendirme faaliyetleri büyük çoğunlukla kampüste yürütülecektir. Her derse ait bu detaylar ilk buluşmada paylaşılacaktır.

Öğrencilerimizi sağlık ve esenlik içinde, dinlenmiş olarak yeniden kampüsümüze bekliyoruz.