2021-07-30 23:50:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İşletme bölümü 4. sınıf öğrencisi Mustafa Altun, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Rana Torun danışmanlığında hazırladığı "Hane halkının Sermaye Piyasasına katılımının ve finansal bilincinin artırılması" konulu projesi ile TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Altun, hazırladığı proje ile toplumun yatırım araçları ve finansal konular hakkında bilinçlenmesi, aracı kurumların ve yatırım kuruluşlarının bilinçlendirme ve teşvik programı oluşturmaları, sermaye piyasası kuruluşlarının bilinçlendirme ve teşvik programlarını destekleyici etkinliklerde bulunması, yatırım ile ilgili ders ve kurs sayısının artması, yeni yatırım araçları takip ve bilgilendirme uygulamalarının açılması gibi somut çıktılar elde etmeyi planlıyor.

Altun, proje desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından 1 yıl süreyle desteklenecek.