2021-06-19 09:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması’nda" Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı son sınıf öğrencilerinin, ASELSAN, Dönsa Tekstil, Gümüşsuyu Halı ve HES Kablo firmaları ile gerçekleştirdiği lisans bitirme projeleri yarıştı.

Prof. Dr. İbrahim Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Gören’in akademik danışmanlığında gerçekleştirilen ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemleri boyunca devam eden projelerde öğrenciler, her biri kendi sektörünün öncü şirketlerinden olan ASELSAN, Dönsa Tekstil, Gümüşsuyu Halı ve HES Kablo’da şirketlerin verimliliğini iyileştirecek, maliyetlerde tasarruf sağlayacak ve rekabet gücünü arttıracak bir Endüstri Mühendisliği problemi üzerinde çalıştılar.

Öğrenciler geliştirdikleri projeler ile firmalardan topladıkları veriyi analiz edip, veriyi esas alan matematiksel modeller, yapay zeka algoritmaları ve karar destek sistemleri geliştirip, problemler için çözüm önerileri getirerek firmalara katkılarını ispatladılar. 

Covid-19 pandemisi nedeniyle Zoom platformundan online olarak düzenlenen, beş lisans bitirme projesinin yarıştığı,  fuara, farklı üniversitelerden öğretim elemanları, öğrenciler ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 firmanın yöneticileri ile mühendisleri katıldı.

Öğrenci projelerinin akademi ve sanayi dünyasından dış bir gözle değerlendirilmesi amacıyla yapılan yarışmada, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan, Kayseri Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özgür Demirtaş, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Arık, Akprofil Genel Müdür Yardımcısı Funda Kızıklı, Stryker Operasyon Direktörü ve Fabrika Müdürü Ercan Bezan ve BRN Yatak Genel Müdür Yardımcısı Oktay Karaca, jüri üyesi olarak görev aldı.

Yarışmada, HES Kablo firmasında gerçekleştirilen, şirket danışmanlığını Battal Tokat ile Osman Demirtaş’ın yaptığı, öğrenciler Ahmet Yavuz, İhsan Kilci, Mehmet Akcan ile Mehmet Eren Nalici tarafından yürütülen “Enerji ve Fiber Optik Kablo Üretimlerinde Hurda Analizi ve Optimizasyonu” projesi birinci oldu.

Gümüşsuyu Halı’da gerçekleştirilen, şirket danışmanlığını Ferhat Demirci’nin yaptığı ve öğrenciler İzzet Özcan, Omar Samak ile Veli Can Demir tarafından yürütülen “Halı Endüstrisi İçin Simülasyon, Veri Madenciliği ve Matematiksel Modelleme ile RFID Uygulama Analizi ve Depo Süreçleri Optimizasyonu” projesi ikinci olurken, ASELSAN’da gerçekleştirilen, şirket danışmanlığını Fatih Habacı’nın yaptığı ve öğrenciler Tümay Topçu, Fatih Yasin Güner ve Nükhet Arı tarafından yürütülen “Yetkinlik ve Takım Dinamiği Odaklı Bir Proje Takımı Oluşturma Modeli” projesi de üçüncü seçildi.

Erciyes Anadolu Holding sponsorluğunda yapılan yarışmanın sonunda, ilk üçe giren projelerde görev alan öğrencilere para ödülleri verildi.

Fuarda konuşan Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, AGÜ’nün vizyonuna paralel olarak, bölümün kuruluşundan itibaren üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verildiğini, öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmesinin, tabiri caizse “ellerini kirletmesinin” önemli olduğunu, bunun için çeşitli mekanizmalar tasarlandığını ve bitirme projelerinin bu mekanizmalardan biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Akgün, bitirme projelerinin öğrencilerin eğitimlerinde önemli bir role sahip olduğunu, öğrencilerin öğrenimleri süresince kazanmış oldukları akademik ve sosyal tüm becerileri kullanmalarını gerektiren zor bir süreç olduğunu, pandeminin bunu daha zor hale getirdiğini, buna rağmen tüm öğrencilerin projelerini başarıyla tamamladığını belirtti.

Prof. Akgün, bitirme projelerine ilave olarak bölüm tarafından bazı derslerin tamamen fabrikalarda ve şirketlerde işlendiğini, derslerde gerçek hayat projelerine ağırlık verildiğini, uygulama ağırlıklı eğitimin öğrencilere akademik ve sosyal önemli beceriler kazandırdığını vurgulayarak, firmaların yönetici ve mühendislerine, bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür etti.