2020-11-06 21:15:00

Yönetim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Harika Süklün’ün “Amerika’daki Profesyonel Göçmen Kadınlar ve Kültürel Çatışmalar” adlı kitabı uluslararası bir yayınevi olan Gazi Kitabevi tarafından yayınlandı.

Dr. Süklün doktora tezinden yola çıkarak yazdığı kitapta, Amerika’ya göç eden ve profesyonel olarak çalışan kadınların dil ve kültürel açıdan karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktıklarını anlattı.

Ayrıca Dr. Süklün, farklı üniversitelerden 30 akademisyenin bölümlerini yazdığı ve Covid-19’un işletmeler üzerindeki etkisini ele alan “Covid-19 and New Business Ecosystem” adlı kitabın “Covid-19 ve Organizasyonlar” bölümünü de kaleme aldı. Dr. Süklün’ün de yazarları arasında yer aldığı bu kitapta yine uluslararası bir yayınevi olan Gazi Kitabevi tarafından yayınlandı.