2020-10-07 11:45:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi (CELT) koordinatörü Dr. Elif Bengü tarafından düzenlenen “Learning Together” seminerlerine yeni akademik dönem öncesi başladı.

16 Eylül günü başlayan, haftada iki defa gerçekleşen ve akademik personelin yoğun ilgi gösterdiği seminerler ters-yüz öğrenme ilkeleri örneklendirilerek gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evren Mutlugün’ün panelist olarak katıldığı seminerin ilkinde “Öğrenen odaklı uzaktan eğitim” teması işlendi.

Learning Together seminerlerinin ikincisi ise uzaktan eğitimde önemli bir yer tutacak olan Canvas LMS ile ilgiliydi. Bilgisayar Mühendisliği’nden Dr. Ahmet Soran Canvas LMS’in etkin ve verimli kullanımı ile ilgili bilgilendirme yaparak çeşitli uygulamalar gösterdi. Seminerlere öğrenme ortamlarına katkı sağlayacak ve destekleyecek uygulamaların tanıtımı ile devam edildi. Üçüncü seminerde de Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Ayşegül Kıdık ve Dr. Buket Metin Google Jamboard ve Mural uygulamalarını tanıttı.

Ekonomi Bölümü’nden Dr. Umut Türk, Matematik Bölümünde Dr. Ayşegül Öztürkalan ve Bilgisayar Mühendisliği’nden Prof. Dr. Çağrı Güngör’ün panelist olarak katıldığı dördüncü seminerde uzaktan eğitimde kullanılan alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve deneyimleri üzerine konuşuldu.

Zoom’un etkin kullanımı üzerine örnekler verilerek Padlette isimli uygulamanın tanıtıldığı Learning Together buluşmalarının beşincisinde AGÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Birimi koordinatörü ve Eğitim Bilimci Dr. Elif Bengü uzaktan eğitimde öğrenci katılımı üzerine deneyim paylaşımı yaparak alanyazını paylaştı.

Katılımcıların deneyimlerini paylaştığı seminerlerin güz döneminde devam etmesi planlanıyor.