2016-02-09 13:56:00

Mevzuat Akademisi tarafından düzenlenen 1. Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı Antalya’da yapıldı.

Çalıştay’da 2547 Sayılı Yükseköğretim Mevzuatı, Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği, YÖK Genel Kurul esasları ve yüksek öğretimle ilgili diğer konuların ele alındı.

 Devlet ve vakıf üniversitelerinden çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu Çalıştay’da, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yönetim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi İbrahim Hakan Göver de “Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılmasında İzlenecek Yol Haritası” konulu sunum yaptı.

Göver sunumunda uluslararasılaşmanın üniversiteler açısından taşıdığı öneme değinerek, yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarında güncel mevzuat çerçevesinde nasıl çalıştırılabilecekleri konusunu ele aldı.

Mevzuat Akademisinin katılımcılara katılım belgelerini vermesiyle sona eren çalıştay 4 gün sürdü.