2020-04-13 20:54:00

Değerli öğrenciler,

Üniversite Senatomuz 13 Nisan 2020 tarihinde iki önemli konuda Bahar 2020 dönemine özgü olmak şartıyla kararlar almıştır. Bu kararlar lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz için söz konusu olacaktır.

1) Öğrencilerimiz notların UIS’te açıklanmasının ardından sistem üzerinden, herhangi bir dersten geçer/başarılı bir harf notu (lisans öğrencileri için D ve üstü, yüksek lisans öğrencileri için C+ ve üstü ve doktora öğrencileri için B- ve üstü) alması durumunda notlarının S (satisfactory) notuna, başarısız bir harf notu (lisans öğrencileri için F veya NA, yüksek lisans öğrencileri için C ve altı ve doktora öğrencileri için C + ve altı) alması durumunda notlarının U (unsatisfactory) notuna dönüştürülmesini tercih edebilecektir.

Bu tercih süresi notların açıklanması için ilan edilen son tarihten sonraki üç iş günüdür.

2) S veya U notu alınan ders genel not ortalamasına katılmayacaktır. U notu alınan dersteki sorumluluk devam edecektir. S notu alınan ders geçilmiş sayılacaktır.

3) 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında dersten çekilme işlemi için bir pencere daha açılacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.