0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nin 3. sınıf öğrencileri “GLB 301 Sürdürülebilirlik” dersi kapsamında geliştirdikleri projeleri sergiledi.

Öğretim üyelerinin de katıldığı etkinlikle öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramını anlamak, bilgi sahibi olmak, sürdürülebilirlik ile ilgili sorunları tespit etmek, değerlendirmek ve eleştirel düşünce becerilerini geliştirmek adına hazırladıkları projeleri sundu.

Öğrenciler, yaptıkları sunumlarda gündelik hayatta sürdürülebilirlik ile ilgili sorunlara değinirken, sunulan çözüm önerileri tartışıldı ayrıca sorunların çözümünde ekip olarak geliştirilen projeler incelendi.

Projeler için hazırlanan prototiplerin test edildiği etkinliğe katılan öğretim üyeleri de olumlu görüşlerini bildirdi.