0000-00-00 00:00:00

AGÜ bünyesinde üniversite politikalarını ve faaliyetlerini yönlendiren komisyonların ortak toplantısı Prof. Dr. Cengiz Yılmaz başkanlığında 4 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlar bugüne kadar yaptıkları faaliyetleri bir rapor olarak sunmanın yanı sıra, bundan sonra ne yapacaklarına dair önerilerini dile getirdiler.

Bu toplantıda yeni kurulmuş olan Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlik Komisyonu da üniversitede bugüne kadar yapılmış olan ve bugünden sonra yapılabilecek olan çalışmalara dair önerilerini sundu. Komisyon sunuşunda ilk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini ele aldı. Bu başlık altında kadın öğrencilerin üniversitedeki klüp etkinliklerine katılımı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık karşıtı geliştirilebilecek politikalar, kadın çalışanlara yönelik üniversitenin sağladığı ya da sağlayabileceği kreş gibi imkanlar ele alındı.

Komisyon ayrıca toplumsal eşitsizliklerin üniversite bünyesinde tespiti ve nasıl azaltılabileceğini de gündeme getirdi. Engelli öğrencilerin üniversiteye erişimi ve üniversite hayatına katılımlarının nasıl sağlanabileceği veya diğer dezavantajlı grupların temsiliyetinin nasıl arttırılabileceği komisyonun önerileri arasında yer aldı. Son olarak komisyon 16. SDG olan, barış, adalet ve güçlü kurumlara değindi. Söz konusu başlıkta komisyon yönetime öğrencilerin ve çalışanların katılımının arttırılması veya yerel paydaşlarla üniversite işbirliği gibi konulara değindi.