2019-11-05 14:46:00

Abdullah Gül Üniversitesi, Global Solutions Initiative (GSI-Küresel Çözümler Girişimi) ile ilk etapta iki yıl geçerliliği olacak bir anlaşma imzaladı.

Küresel bir işbirliği girişimi olan Global Solutions Initiative, G20, G7 ve diğer küresel yönetişim forumlarının ele aldığı küresel sorunlara yönelik politika çözümleri sunuyor.

AGÜ ve GSI ortaklığı resmi olarak aşağıdaki alanları kapsıyor:

- AGÜ Öğretim Görevlilerinin GSI grup araştırmaları, tartışmaları, ağları, araştırma ve değişim programlarına katılımı;

- AGÜ üyelerinin GSI Yıllık Zirvesine aktif katılımı;

- AGÜ öğrencilerinin Genç Küresel Değiştiriciler programına katılımı;

- AGÜ üyelerinin Genç Küresel Değiştiriciler programında katılımcılar için eğitim kursları ya da kamplar hazırlama süreçlerine dahil olması;

- Sembiyotik bir ekonomik ve sosyal ilerleme sağlamak amacıyla iş sektörü ile toplumsal ihtiyaçları uyuşturmaya yönelik ortak kararlılık ve çaba gösterilmesi. Ekonomik ve sosyal refahı yeniden bir araya getirilmesi.

Anlaşma ayrıca AGÜ ve GSI’nin birlikte yapabileceği başka işbirliği projelerinin de önünü açıyor.

https://www.global-solutions-initiative.org

 

Fotoğraf: Henrik Andree - The Global Solutions Initiative, The World Policy Forum 2019