2019-10-25 11:12:00

AGÜ, 4. Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’na İyi Uygulama Örneği olarak Avrupa Komisyonu tarafından davet edildi

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Avrupa Komisyonu tarafından mesleki eğitim ve öğretimin önemi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Mesleki Beceriler Haftası'nda yer aldı. 

“Herkes için Mesleki Eğitim - Yaşam Becerileri” ana temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında, çalışma hayatındaki gelecekteki beceri gereksinimlerine, bu becerilerin öngörülmesine, yaşam boyu öğrenmeye ve rehberliğe ve dijitalleşmeye odaklanan çeşitli toplantı ve konferanslar gerçekleşti.

Mesleki eğitim ve öğretim için görünürlük ve tanınma sağlamak ve bu alandaki Avrupalı aktörlere ağ kurma ve diyalog kurma şansı vermek amacıyla gerçekleştirilen haftada, tüm paydaşlar, mesleki eğitim ve öğretimin faydalarını vurgulamak, fırsatları göstermek ve genç ve yaşlıların hayatlarını dönüştürme potansiyeline sahip bir eğitim yolunu teşvik etmek için bir araya geldi.

AGÜ, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’nda 400 iyi uygulama arasından, gençlerin istihdam edilebilirliğine katkıda bulunan etkinliklerinden dolayı davet edilen tek üniversite oldu.

Gençlik Fabrikası Müdürü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç tarafından temsil edilen AGÜ, özellikle, AGÜ’de Türk Ulusal Ajansının liderliğinde ve diğer Ulusal Ajanslar ortaklığında 2014 yılından itibaren her iki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Gençlik İstihdamına İlişkin Zorluklar Üzerine Uluslararası Sempozyumu ISYEC) çıktılarını katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. 

 #DiscoverYourTalent through #EUVocationalSkills

@aguyouth @aguhayalim @ulusalajans #isyec