2019-05-09 13:14:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), Türkiye’de az sayıdaki laboratuvarlardan biri olan Deneysel Ekonomi Laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarda farklı deneylerle, ekonominin ana maddesi olan insanın davranışlarının değerlendirilmesiyle, karar alıcılara daha etkin politika önerileri yapabilmeleri ve daha etkin karar verebilmeleri için yardımcı olunması amaçlanıyor.

Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eyüp Doğan öncülüğünde yeni kurulan laboratuvarda, Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz Polat'ın "Deneysel Ekonomi" dersinde ilk deney gerçekleştirildi.

Türkiye’de az sayıdaki laboratuvarlardan biri olan AGÜ Deneysel Ekonomi Laboratuvarında, öğrenciler "Kamusal mal (public goods)” deneyine katıldı.

Deneysel Ekonomi literatüründe önemli bir yeri olan bu deney insanların kamusal mallara katkı yapıp yapmadıklarını, katkı yapıyorlarsa hangi saik ve teşviklerle katılım yaptıklarını anlamak için kullanılıyor.

Kamusal mallar doğası gereği bedavacılık (free-riding) problemi içeriyor ve toplumdaki bedavacıların (free-rider) diğer insanların davranışlarını nasıl etkilediğini belirlemek, kamusal malların nasıl finanse edilmesi gerektiğini anlamak için önem arz ediyor. Bu minvalde deneysel ekonomi yöntemi karar alma mekanizmasını anlamamız için faydalı veriler sunuyor.

Yakın gelecekte, Deneysel Ekonomi Laboratuvarında farklı deneylerin daha geniş katılımlı ve heterojen gruplarla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Deneysel Ekonomi yönteminde bilgisayarların olduğu laboratuvarda katılımcıların, gerçek teşvikler içeren deneylerde vermiş oldukları kararlar analiz ediliyor.