2018-08-02 16:40:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü, evsel atık suların tarımda kullanılmasını araştırıyor.

Umman Sultan Qaboos Üniversitesi’nden stajyer öğrenciler, AGÜ İnşaat Mühendisliği lisansüstü öğrencileri ve AGÜ İnşaat Mühendisliği ile Malzeme ve Nanoteknoloj Mühendisliği Öğretim Üyeleri tarafından birlikte yürütülen çalışmalarda, atık suların tarımda yeniden kullanılması konusunda alternatif çözümler üretilmesi hedefleniyor.

Umman Sultan Qaboos Üniversitesi’nden Toprak ve Tarım Mühendisliği Bölümü  stajyer öğrencileri Mira Al.Barhi, Ruqaia Al.Shibli, Maryam Al.Furqani ve Asmahan Al.Siyabi, Abdullah Gül Üniversitesi’ne gelerek, 6 hafta boyunca devam edecek zorunlu stajları süresince atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımına yönelik araştırmalar yapmaya başladı.

Öğrenciler araştırmalarını İnşaat Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin laboratuvarlarında gerçekleştiriyor.

İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niğmet Uzal,  Umman Sultan Qaboos Üniversitesi’nden staj çalışmaları kapsamında gelen öğrencilerin, Kayseri’nin evsel atık suyunun membran proseslerle arıtılarak yeniden tarımsal sulamada kullanımına yönelik çalışma yapacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Uzal günümüzde, özellikle şehir atık sularının çok yüksek miktarlarda üretilerek tekrar kullanılmadan atılmasının temiz su kaynaklarının tükenmesini hızlandırdığını belirterek, “Bu nedenle bu suların tekrar atılarak tarımda kullanımı hem ülkemiz hem de özellikle su sıkıntısı çeken Akdeniz ülkeleri açısından büyük önem taşıyor ” dedi.

Staj çalışmaları kapsamında bütünsel bir yaklaşımla, arıtılmış suların arıtılıp tarımsal sulamada yeniden kullanılabilirliğinin yanı sıra , tarımsal ürüne ve toprağın kalitesine  olan etkilerin de öğrenciler tarafından analiz edileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Kevser Kahraman ise bu staj çalışması ile elde edilecek verilerin hem ülkemizde hem dünyada atık suların yeniden kullanımına  yönelik uygulamalara katkı sağlayacağını kaydetti.