2018-07-13 13:35:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makina Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Burak Bal’ın, iki farklı projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Dr. Burak Bal’ın, 2017 yılında AGÜ’nün Bilimsel Araştırmaları Destekleme Programı ile başladığı deneysel araştırmalarından oluşan iki farklı projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

“Farklı Mikroyapısal Değişkenlerin Yüksek Manganlı Çelikleri Pekleşme Davranışına Etkilerinin Araştırılması” başlıklı TÜBİTAK projesi, yeni nesil yüksek mukavemetli çelikler sınıfından olan yüksek manganlı çeliklerin pekleşme davranışına etki eden farklı mikroyapısal değişkenlerin etkilerinin kristal plastisete modellemesi yoluyla aydınlatılması üzerine.

“Çok Ölçekli Malzeme Modellemesi Yoluyla Talaşlı İmalat Çıktılarının Daha Kapsamlı ve Doğru Analizi” başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında ise savunma sanayi, uzay-havacılık ve otomotiv sektörleri için kullanılan İnconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat simülasyonlardan daha doğru sonuç almak hedefleniyor.

Spesifik olarak, önerilen projede Inconel 718 süper alaşımının talaşlı imalat sonucunda yüzeyinde oluşan kalıntı gerilimler, sertlik değişimleri ve kesici takımda oluşan aşınmalar talaşlı imalat için kullanılan Deform 2D programına klasik malzeme modellemeleri yerine kristal plastisite tabanlı malzeme modelleri kullanılarak deneysel verilere daha yakın sonuclar gözlemlenecek.

Gerçekleştirilecek olan bu projelerde hem ülkemizdeki savunma sanayi, havacılık ve otomotiv sektörleri için daha üstün malzemeler geliştirilirken hem de projelerde araştırmacı olarak çalışacak olan öğrenciler ile ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirilecek.