2018-03-31 20:13:00

2023’e Doğru TÜBİTAK ile Geleceğe Bakış Çalıştayı, Gebze’de TÜBİTAK TÜSSİDE Konferans Salonunda düzenlendi.

Çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı  Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda davetlinin yanısıra AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katıldı.

Çalıştayda, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli teknolojik atılımlar, Ar-Ge ve inovasyon yatırımları, üretilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve TÜBİTAK'ın mevcut destek ve hizmetlerine ilişkin durum değerlendirmesi ve TÜBİTAK'ın gelecek dönem program ve süreçleri konuları görüşüldü.