2015-03-17 16:25:00

Kayseri'nin stratejik yol haritasının belirlenmesi amacıyla Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa “2050 Yılında Kayseri” konulu Arama Konferansı düzenlendi. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu konferansta gelecekte hayal edilen Kayseri’yi Kayseri’nin geleceğini tasarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ortak akıl yaratarak katılımlı bir planlama metodolojisi olan öğretim üyeleri iş adamları sanayiciler öğrenciler medya belediyeler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla devam eden konferansta geleceğin kentlerinde hangi özelliklerin olması gerektiği tartışıldı.Konferansta beyin fırtınası yöntemiyle “Kent konsepti” “Kayseri nasıl tanınsın” “Kent kimliği ve kültürü” konuları öncelikle tartışmaya açıldı geleceğin kentlerine yönelik çeşitli tahminlerde bulunuldu.

Katılımcılar beyin fırtınasında gelecekte kış turizmi ve doğa sporlarının yapıldığı şehirlerin önem kazanacağı botanik şehirlerin önem kazanacağı köylerde tarımsal organize sanayi bölgeleri kurulacağı elektrikli araçların yaygınlaşacağı gibi tahminlerde bulundu.Daha sonra yapılan grup çalışmalarında ise öne sürülen fikirler tartışılarak Kayseri’nin stratejik yol haritasının belirlenmesi için gerçekleşmesi muhtemel görülen tahminler masaya yatırıldı.

Grup çalışmalarından sonra yapılan sunumlarda da stratejiler belirlendi. Buna göre sanayi teknoloji ulaşım güvenlik ve eğitim stratejilerinin yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.Yapılacak stratejilerin uygulanmasında ise kent yönetimi katılım tanıtım işbirlikleri sivil toplum örgütleri iletişim ve teknolojinin araç olarak kullanılması gerektiği savunuldu.

Konferansı değerlendiren AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Kayseri’nin gelecekteki konumu açısından düzenlenen bu arama konferansının büyük önem taşıdığını belirterek “Gelecekte hayal edilen Kayseri’yi Kayseri’nin geleceğini tasarlıyoruz” dedi.

Tarih boyunca dünyanın İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının geçtiği Kayseri’nin gelecekte de bir ticaret merkezi olma özelliğini sürdürebilmesi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sabuncuoğlu hayal edilen Kayseri’nin oluşmasında üniversite-sanayi işbirliğinin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

AGÜ olarak kendilerine büyük görev düştüğünü belirten Sabuncuoğlu “3. Nesil üniversitelerin bir özelliği de bilimsel teorileri pratiğe dönüştürerek topluma fayda sağlamaktır. Biz de 3. Nesil üniversite olma yolunda ilerleyen AGÜ olarak hayal edilen Kayseri’nin tasarımı ve yol haritası için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Üç gün süren konferansta görüş birliğine varılan konular ve alınan kararlar rapor haline getirilerek ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla da paylaşılacak.