2017-03-25 23:44:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Mimarlık Fakültesi’nin vizyonunun, misyonunun ve 2017’den 2027 yılına kadar 10 yıllık akademik tasarımının ortaya çıkarılması hedefiyle, ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisi olan Arama Konferansı düzenlendi.

Sümer Kampüsü Rektörlük Seminer Salonlarında yapılan  konferansta, beyin fırtınası ve grup çalışması yöntemleri kullanıldı.

Arama Danışmanlık Şirketi’nden Dr. Tunç Evcimen’in yönettiği konferansta grup çalışmalarında beyin fırtınasında ortaya çıkarılan fikirler tartışılıp, sunumlar yapıldı.

Konuların genelden özele doğru tartışıldığı konferansta, genelde mimarlık alanındaki mevcut akımlar, mimarlık etiği ve mesleki sorumluluklar, teknoloji ve yeni teknikler, araştırma projeleri, tasarım odaklı bakış açısının gelişimi, özgür ve entelektüel pedagoji ve toplumsal fayda konuları ele alındı.

Özelde ise AGÜ Mimarlık Fakültesi’nin geleceği, amaçları, hedefleri, eğitim, araştırma, toplumsal fayda, mezunlar, akademisyenler, uluslararasılaşma, işbirlikleri, yönetim yaklaşımı, iletişim, kampüs ve mekan konuları görüşülerek, ortak akıl yürütüldü.

Konferansta AGÜ’nün vizyonunu ve misyonunu anlatan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, küresel ve özgün üniversite konsepti oluşturmakta olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, özgün bir üniversite konsepti oluştururken, ortak akıl yürütmeyi amaçlayan Arama Konferanslarıyla, sadece üniversitedeki öğretim üyelerinin değil, aynı zamanda diğer üniversiteler, iş ve sanayi dünyası, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin de fikirlerini aldıklarını kaydetti.

Konferansa katılan öğrenciler de dahil herkesin fikirlerine çok önem verdiklerini ve ortaya çıkan tüm görüş ve önerileri değerlendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ öğrencilerinin sanayi ile iç içe eğitim gördüklerini dile getirdi.

Bazı derslerin fabrikada başlayıp fabrikada bittiğini belirten Prof. Dr. Sabuncuoğlu, öğrenen odaklı bir eğitim modeli uyguladıklarını vurguladı.

Çeşitli üniversitelerden aralarında yabancıların da bulunduğu öğretim üyeleri, iş ve sanayi dünyası, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığı konferans bir gün sürdü.

Konferansa Mimarlık Bölümü öğrencileri de katılıp, bölümün mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini öğrenci gözüyle değerlendirerek katkı sağladı.