2020-08-31 15:10:00

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemiz bünyesinde boş bulunan 1 (bir) adet “Mühendis” kadrosu için unvan değişikliği sınavı gerçekleştirilecektir.

Başvuru Takvimi ve Genel Açıklamalar

Başvuru Formu