0000-00-00 00:00:00

Üniversitemiz Uluslararası Ofis Başkanlığında görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre kurumlar arası nakil yoluyla aşağıdaki niteliklere sahip personel alımı yapılacaktır. Naklen atanacak personele ilişkin başvuru şartları ve usulü aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

•Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 657 sayılı Kanununa tabi devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

•Hakkında devam eden veya sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

•Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

•İyi derecede İngilizce biliyor olmak,

•İngilizce seviyesini belgeleyen ÜDS, KPDS,YDS v.b. sınavlardan en az 60 puan almış olmak,

Başvuru Şekli:

Atanma şartlarına haiz olan ilgililerin, başvuruda istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Başkanlığına şahsen veya aşağıda yazılı iletişim adresine posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği için tıklayınız)

2- Görev Yaptığı Kurumdan Onaylı Hizmet Belgesi

3- Özgeçmiş
 

Başvuru Tarihleri: 05/09/2019-20/09/2019

Adres : Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sümer Kampüsü, Barbaros Mah. Erkilet Bulvarı Kocasinan/KAYSERİ
Telefon: (0 352) 224 88 00/ 8801-8804

DUYURULUR