AGÜ Uluslararası Ofis Hedefleri  

AGÜ’nün yaratıcılık, ve yenilikte uluslararası bir lider ve öğrenme, öğretme, araştırma ve girişimde yüksek kaliteli bir kurum olarak tanınmasını sağlamaktır.

AGÜ’nün Uluslararasılaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını planlamak, takip etmek ve garanti altına almaktır.

 Hedeflerimiz

1.      AGÜ VE DÜNYA ARASINDA İLETİŞİM SAĞLAMAK

  • Öğrenciler, akademisyenler ve personel için öğrenme deneyimlerine olanak sağlayacak seçkin uluslararası kurumlarla işbirliği kurmak ve sürdürmek
  • AGÜ’nün Dünya çapındaki Uluslararası hedef kitlesine Bölümleri ve Programları kadar Konseptinin, Vizyonunun ve Misyonunun Tanıtımını Yapmak

2.      AGÜ’YÜ DÜNYAYA TAŞIMAK

  • AGÜ öğrencilerinin ve akademisyenlerinin uluslararası eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılmalarını sağlamak
  • AGÜ öğrenci ve akademisyenlerine bilgi, rehberlik ve önemli uluslararası fırsatlara erişim sağlamak

3.      DÜNYAYI AGÜ’YE TAŞIMAK

  • Tüm dünyadan nitelikli akademisyen, öğrenci ve personeli üniversitemize kazandırmak ve gelen öğrenci ve personele destek hizmeti sağlamak
  • Uluslararası faaliyetler ve dernekler yoluyla kampüste ve kampüs dışında kültürler arası etkileşimi artırmak

Daha fazla bilgi için İngilizce sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.