2016-07-16 18:36:00

18.07.2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK ÜNİVERSİTE EĞİTİM MODELİ SİSTEM VE SÜREÇ TASARIMI PROJESİ

AÇILIŞ TOPLANTISI İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor süreç; projemizi ilgili taraflara anlatmak ve tanıtmak için düzenlediğimiz toplantıyı gerçekleştirmemizi önceliksiz kılmıştır.

Bu nedenle “Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı Projesi Açılış Toplantısı”  ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.