2022-07-22 14:28:00

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemiz bünyesinde 2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı gerçekleştirilecektir. Bahse konu sınava ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Başvuru Takvimi İçin Tıklayınız...

2. Sınava İlişkin Esaslar İçin Tıklayınız...

3. İlan Edilen Kadrolar İçin Tıklayınız...

4. Sınav Kuralları İçin Tıklayınız...

5. Sınav İçeriği İçin Tıklayınız...

6. Dilekçe İçin Tıklayınız...

7. Görevde Yükselme Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

8. Unvan Değişikliği Başvuru Formu İçin Tıklayınız...