2021-12-30 09:00:00

·     03-07 Ocak 2021 dahil arası: Teşvikten yararlanmak isteyen akademik personel, YÖKSİS’ten aldığı başvuru çıktısını ıslak olarak imzalayıp, tarattıktan sonra pdf dosya olarak AGU Cloud’da Akademik Teşvik Başvurusu 2021 Yılı Başvuruları için adlarına açılan klasöre yükler.  Başvuru çıktısında puan aldığı maddelerle ilgili ispatlayıcı belgeleri başvuruda kullanılan alt başlıklarda açacağı klasörlere başvuru çıktısında kullanılan numaralar ile uyumlu olacak şekilde yükler.  07.01.2021 saat 24.00’te AGU Cloud belge yüklemeye kapatılır.

·    08-16 Ocak 2021 dahil arası: Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları kendileri ile ilgili AGU Cloud’a yüklenen başvuru belgelerini değerlendirirler. Gerektiğinde başvuru sahiplerinden ilave bilgi ve belge isteyerek, AGU Cloud’u belge yüklemeye geçici olarak açarak ilave belgelerin AGU Cloud’a yüklenmesini sağlarlar. Belirtilen tarih sonuna kadar değerlendirmelerini tamamlayıp değerlendirme raporlarının çıktısını alıp, ıslak imzalayarak taratıp pdf olarak değerlendirmesini yaptıkları Fakülte ileilgili klasöre 16 Ocak 2021 saat 24:00’e kadar yüklerler.  

·     17 Ocak - 30 Ocak 2021 dahil arası: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvurularla ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının sunduğu raporları ve belgeleri, gerektiğinde Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarından ve başvuru sahiplerinden ilave bilgi ve belgeler isteyerek ve AGU Cloud’u ilgili kişilere belge yüklemeye geçici olarak açarak ilave belgelerin AGU Cloud’a yüklenmesini sağlarlar. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu belirtilen tarih sonuna kadar değerlendirmelerini tamamlayıp üniversitenin web sayfasından toplu sonuçları yayınlar.

·        31 Ocak - 04 Şubat 2021 dahil arası: Başvuru sahipleri, ilan edilen sonuçlara ilişkin itirazları varsa yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde (31 Ocak -04 Şubat 2021 dahil arası) Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanına hem elektronik posta ile hem de ıslak imzalı taranmış pdf formatındaki dökümanı hem de ispatlayıcı bilgi ve belgeleri AGU Cloud’da kendisine ayrılan alanda “İtiraz” klasörü açarak içerisine yüklerler.

·        07-11 Şubat 2021 dahil arası: Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, yapılan itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde (07-11 Şubat 2021 dahil arası) değerlendirerek kararını verir ve belirtilen tarih sonuna kadar değerlendirmelerini tamamlayıp üniversitenin web sayfasından toplu sonuçları yayınlar. İtirazlar sonucunda Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun vereceği kararlar kesindir.  Akademik Teşvik Başvuru Puanları ile ilgili toplu liste maaş işlerinde işleme alınmak üzere ilgili fakültelere gönderilir.

 

2018_11834 Sayılı Akademik Teşvik Yönetmeliği

2020.01.16_Yonetmelik Değişikliği

 

İrfan Alan, AGÜ Rektör Yardımcısı

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanı