2021-11-05 17:00:00

Sevgili Öğrencilerimiz,

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ve “Abdullah Gül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” gereğince öğrenci temsilciliği seçimleri gizli oy açık sayım ilkesi dayalı olarak aşağıda belirtilen takvime göre kampüste yüz yüze gerçekleştirilecektir.

- Her bir öğrencinin yalnızca bir oy hakkı bulunmaktadır.

- Aday öğrenciler başvurularını kayıtlı oldukları bölümün bağlı bulunduğu fakültelere şahsen yapmaları gerekmektedir.

- Aday öğrenci başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

5 Kasım 2021

Seçim duyurusu yapılması (resmi web sayfası)

5 – 12 Kasım 2021

Aday öğrenci başvurularının kabulü (ilgili fakülteler)

16 Kasım 2021

Aday öğrenci kontrol (fakülte seçim kurulları)

17 Kasım 2021

Aday öğrencilerin ilan edilmesi

17 – 21 Kasım 2021

Aday öğrenciler için tanıtım süreci

22 Kasım 2021

Seçim (1. Tur)*

23 Kasım 2021

Seçim (2. Tur)

24 Kasım 2021

Seçim (3. Tur)

25 Kasım 2021

Seçim sürecine ilişkin itirazların alınması (varsa)

26 Kasım 2021

Sonuçların ilan edilmek üzere Rektörlük Makamına bildirilmesi

*Bölüm öğrenci temsilcisi seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüme kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

Bilgilerinize önemle duyurulur.