2020-12-16 17:10:00

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları *

Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

* 27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı araştırma görevlisi ön değerlendirme sonuçları 15.12.2020 tarihinde Üniversitemiz web sitesinde duyurulmuş. Yayımlanan listeye yapılan itiraz dikkate alınarak 16.12.2020 tarihinde yeniden ön değerlendirme yapılmıştır.