2020-09-21 10:15:00

Üniversitemiz Kalite Komisyonu’nun 12/08/2020 tarihli kararı gereği, Abdullah Gül Üniversitesi Akademik ve İdari Personelinin Kurumsal memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla hazırlanan ankete ilişkin link kurumsal e-posta adreslerine gönderilmiştir.

Saygıdeğer personelimizin belirteceği öneri ve eleştiriler ile anketten elde edilen bilgilerin kalite çalışmalarına yön verecek olması sebebiyle, katılımınız bizim için önem arz etmektedir.

Katılımınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.