2020-07-16 12:15:00

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen adayların ekli dilekçe üzerinde belirtilen belgeler ile 16/07/2020  tarihinden itibaren on beş gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Örneği için tıklayınız.)

2. 2828 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdamına İlişkin Yerleştirme Sonuç Belgesi( İnternet çıktısı)

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve Aslı

4. Askerlik Durum Belgesi ( Erkek adaylar için)

5. Nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı

6. Sağlık Kurulu Raporu

7. Adli Sicil Belgesi

8. Mal Bildirim Formu için tıklayınız. (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.)

9. 4 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

10. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi için tıklayınız. (El yazısı ile doldurulup imzalanacaktır.) 

  • Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıcı tebliğat yapılmayacaktır. 
  • Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.     
  • İlanen duyurulur