0000-00-00 00:00:00

Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personele ilişkin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kullandırılan izinlerin PBYS uygulaması üzerinden EBYS uygulamasına aktarımı 16.03.2020 tarihi itibari ile gerçekleştirilmiş olup, bu tarihten itibaren izin kullanmak isteyen personelin EBYS üzerinden izin işlemlerinin, Üniversitemiz Rektörlüğü Senatosu'nun 27.11.2019 tarihli ve 38 oturum sayılı Kararı ekinde yer alan ve Üniversitemiz resmi web sitesinde duyurulan, Abdullah Gül Üniversitesi Akademik ve İdari Personel İzin Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir."

Abdullah Gül Üniversitesi Akademik ve İdari Personel İzin Yönergesi için tıklayın...