0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) akademik başarılarına bir destek de YÖK' ten geldi. AGÜ, “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında öğretim üyesi başına en fazla doktora bursiyeri alan üniversitelerden biri oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından,  Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede AGÜ’ye önemli miktarda doktora bursiyeri destekleme imkanı sağlanacak.

Proje, ülkemizin öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için, Yükseköğretim tarihinde ilk kez “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” adıyla başlatıldı.

YÖK tarafından oluşturulan panel değerlendirme sistemiyle farklı üniversitelerden gelen öğretim üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, AGÜ, 3 farklı doktora programı (Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği  ve  Biyomühendislik) için belirlenen 4 farklı araştırma alanında (  Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti), Akıllı Enerji Sistemleri, Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi) yapılacak doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla 12 doktora bursiyeri desteklemeye hak kazandı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 2250 TL burs verilecek. Ayrıca, başarılı öğrenciler için üniversitemiz tarafından da konaklama imkanı sağlanabilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarında ve belirtilen doktora programlarına başvurular 2019-2020  bahar yarıyılında eğitime başlamak üzere alınacak.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili usul ve esaslar için:

http://www.agu.edu.tr/userfiles//GSES/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf linkinden bilgi alınabilir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvurular 23 Şubat 2020 tarihi saat 23:59'a  kadar

https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml?lang=tr adresi üzerinden yapılacak.

Başvurularda Fen Bilimleri Enstitüsü’nün sitesinde ilan edilen başvuru koşulları aranacak.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

 17 Şubat 2020 (10:00)- 23 Şubat 2020 (23:59)

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması               

 25 Şubat 2020

Mülakat Sınavı

 26 Şubat 2020- 10:00-12:00

Kayıt 

 26 Şubat 2020- 14:00-17:00

Ders Seçimi

 26 Şubat 2020- 14:00-17:00

Kazananların YÖK’e Bildirilmesi

 27 Şubat 2020


Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları :

 

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.
Akıllı Enerji Sistemleri

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Biyomühendsilik A.B.D.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.


ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) 657 Sayılı Kanun Kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

Not: Yök 100/2000 Doktora Bursuna, Özel Sektörde Sigortalı olarak çalışanlar da başvurabilir. Bu şekilde başvuranlara verilecek aylık burs tutarı 550 TL'dir.

BAŞVURU KOŞULLARIı

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL Puanı: En az 87 IBT

* YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 73*(Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir.)

* PTE: En az 74

Yüksek Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 60,33/100 - 2,30/4,00

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 – 3,00/4,00

Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 - 3,00/4,00

Aşağıdaki ALES puanının alınmış olması gerekmektedir.

Doktora Programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir.

Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

 

BAŞVURUDA

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- İki (2) adet referans mektubu, (Yüksek Lisans başvuruları için en az birinin lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir. Bütünleşik Doktora başvuruları için en az birinin lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir. Doktora başvuruları için en az birinin Yüksek Lisans bitirme tezi yaptığı danışmanından alınması gerekmektedir.)

- Niyet mektubu (Araştırma hedeflerini de içerecek şekilde İngilizce yazılacaktır)*

- Fotoğraf (Sisteme yüklenecektir.)

 

KESİN KAYITTA

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

- Başvuruda istenen tüm belgelerin asılları ya da noter onaylı sureti.

- İki (2) adet fotoğraf (adayı tanıyabilecek şekilde karşıdan çekilmiş vesikalık olmalıdır).

- Nüfus cüzdanı,

- Erkek öğrenciler için Askerlik Durum Belgesi

 

Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız.