0000-00-00 00:00:00

02/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren; “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince belirlenen “Üniversitemiz Akademik Birimlerinin Norm Kadroları”nın kullanılması; 2020 yılı Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ihtiyaçları dikkate alınarak Üniversitemiz Senatosu’nun 25/12/2019 tarihli toplantısında, 2019.42.02 sayılı Kararınca aşağıda belirtilen şekliyle uygun görülmüş olup, anılan  yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası gereğince yayınlanmaktadır.

2020 Yılı Norm Kadro Planlaması için tıklayın...