0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) akademik başarılarına bir destek de YÖK' ten geldi. AGÜ, “100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi” kapsamında öğretim üyesi başına en fazla doktora bursiyeri alan üniversitelerden biri oldu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından,  Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarında yükseköğretim odaklı hedefleri arasında "Doktora derecesine sahip insan kaynağının nicelik ve nitelik olarak artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması" kapsamında başlatılan projede AGÜ’ye önemli miktarda doktora bursiyeri destekleme imkanı sağlanacak.

YÖK tarafından oluşturulan panel değerlendirme sistemiyle farklı üniversitelerden gelen öğretim üyelerince yapılan değerlendirme sonucunda, AGÜ, 5  farklı doktora programı (Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ve Biyomühendislik) için belirlenen 7 farklı araştırma alanında (Mikro ve Nanoteknoloji, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği, Sürdürülebilir ve  Akıllı Ulaşım, Akıllı Enerji Sistemleri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi,  Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti) Mimarlık) yapılacak doktora tez çalışmalarını desteklemek amacıyla 22 doktora bursiyeri desteklemeye hak kazandı.

Bu program kapsamında doktora öğrencilerine 4-5 yıl için 12 ay boyunca (karşılıksız) ayda 2250 TL burs verilecek. Ayrıca, başarılı öğrenciler için üniversitemiz tarafından da konaklama imkanı sağlanabilecek. YÖK’ün 100 / 2000 Doktora Bursları Programı kapsamında aşağıdaki araştırma alanlarında ve belirtilen doktora programlarına başvurular 2019-2020  güz yarıyılında eğitime başlamak üzere alınacak.

YÖK 100/2000 programıyla ilgili usul ve esaslar için:

http://www.agu.edu.tr/userfiles//GSES/100_2000_Usul_ve_Esaslar_2018.pdf linkinden bilgi alınabilir.

Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Başvurular 25 Ağustos  2019  mesai bitimine kadar

https://sis.agu.edu.tr/faces/public/lisansustuBasvuru.xhtml?lang=tr adresi üzerinden yapılacak.

Mülakatları ise 28 Ağustos  2019 tarihinde saat 10:00’da yapılacak ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

Kayıtlar 2-3 Eylül 2019 tarihinde , ders seçimi  12-16 Eylül 2019 tarihinde  yapılacak.

Başvurularda Fen Bilimleri Enstitüsü’nün sitesinde ilan edilen başvuru koşulları aranacak.

Başvurularla ilgili detaylı güncel bilgileri http://fbe.agu.edu.tr  linkinden alabilirsiniz.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

5 Ağustos 2019-25 Ağustos 2019

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

26 Ağustos 2019

Mülakat Sınavı

28 Ağustos 2019-10:00-12:00

Kayıt 

2-3 Eylül 2019

Ders Seçimi

12-16 Eylül 2019

Kazananların YÖK’e Bildirilmesi

09-13 Eylül 2019


Başvuru yapılacak programlar, araştırma alanları :

Tez Çalışması Yapılacak Araştırma Alanı

Başvuru Yapılacak Doktora Programı

Mikro ve Nanoteknoloji

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Biyomühendislik A.B.D.

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Biyomühendislik A.B.D.

Akıllı Enerji Sistemleri

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Malzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği A.B.D.

Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Ağ Teknolojileri (5G, Nesnelerin İnterneti)

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği A.B.D.

Endüstri Mühendisliği A.B.D.

Mimarlık

Mimarlık A.B.D.


ÖĞRENCİ BURS BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) 657 Sayılı Kanun Kapsamında bir kadroda veya devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

e) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

Not: Yök 100/2000 Doktora Bursuna, Özel Sektörde Sigortalı olarak çalışanlar da başvurabilir. Bu şekilde başvuranlara verilecek aylık burs tutarı 550 TL'dir.

BAŞVURU KOŞULLARIı

Aşağıdaki Dil Puanlarından Birisinin Alınmış Olması Gerekmektedir:

* TOEFL Puanı: En az 87 IBT

* YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS, e-YDS Puanı: En az 73*(Sınav tarihinden itibaren 5 Yıl geçerlidir.)

* PTE: En az 74

Yüksek Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 60,33/100 - 2,30/4,00

Yüksek Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 – 3,00/4,00

Lisans Derecesi ile Başvuranlar için Not Ortalaması:

Lisans Mezuniyeti: 76,66/100 - 3,00/4,00

Aşağıdaki ALES puanının alınmış olması gerekmektedir.

Doktora Programına Yüksek Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 70 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 680, yeni puan türünden en az 153 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 500 olması gerekir.

Doktora Programına Lisans diplomasıyla başvuranların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) SAY puanının en az 80 olması, Graduate Record Examination (GRE) genel sınavından eski puan türünde en az 720, yeni puan türünden en az 156 olması, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 590 olması ve Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.0/4.0 olması gerekir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

* Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan çevrim tablosunun esas alınacaktır.

* Doktora programına Tezli Yüksek Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında; ALES SAY puanının %50’si, Lisans mezuniyet not ortalamasının   %10’u,Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u ile mülakat notunun %30’u değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

* Doktora programına Lisans diplomasıyla başvuran adayların yerleştirme puanları hesaplamasında;   ALES SAY puanının  %50’si,  Lisans mezuniyet not ortalamasının  %15’i ile mülakat notunun %35’i değerlendirilir ve başarılı sayılabilmeleri için toplam değerlendirme puanı en az 75 olmalıdır.

Hemen Başvur