2015-12-31 16:19:00

T.C.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

18 Aralık 2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” gereğince Üniversitemiz Senatosu’nun 21/12/2015 tarih ve 29 nolu toplantısında alınan Kararla kurulan Akademik Teşvik Komisyonu, 2015 yılı faaliyetlerine yönelik, teşvikten yararlanacaklar için, aşağıda belirtilen başvuru ve süreç takviminin uygulanmasına karar vermiştir.

  • 01-15 Ocak 2016 arası dahil: Teşvikten yararlanmak isteyenler, bölümler bazında kurulan ön inceleme heyetlerine başvurularını yaparlar.
  • 15-25 Ocak 2016 arası dahil: Ön inceleme heyetleri, yapılan başvuruları değerlendirirler. Gerektiğinde başvuru sahiplerinden ilave belgelendirme isteyerek değerlendirmelerini tamamlayıp karara bağlarlar  ve  25 Ocak 2016 tarihinde değerlendirme raporlarını, belgeleri ile birlikte Akademik Teşvik Komisyonuna sunarlar.
  • 25 Ocak-01 Şubat 2016 arası dahil: Akademik Teşvik Komisyonu, başvurularla ilgili ön inceleme heyetinin sunduğu raporları ve belgeleri,  gerektiğinde ön inceleme heyetlerinden ve başvuru sahiplerinden ilave belgeler isteyerek değerlendirir ve değerlendirme sonuçlarını  karara bağlayarak ilan eder.
  • 01-05 Şubat 2016 arası dahil: Başvuru sahipleri, ilan edilen sonuçlara ilişkin itirazları varsa Senato’ya sunarlar.
  • 08-12 Şubat 2016 arası dahil: Senato, yapılan itirazları değerlendirerek kararını verir ve itiraz sahiplerine bildirir. İtirazlar sonucunda Senato’nun vereceği kararlar kesindir.

Not: Bu duyuru sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretim elemanlarını ilgilendirmektedir.

This announcement only concerns Turkish National academics.