0000-00-00 00:00:00

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 13. maddesi uyarınca, 23.03.2019 tarihinde yapılan sınav sonucuna göre Sözlü Sınava girmeye hak kazananlar için  Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sözlü sınav 02.05.2019 tarihi saat 08:30’da Senato (2) Salonunda yapılacak olup, aşağıdaki listelerde isimleri belirtilen personelin hazır bulunması gerekmektedir.

NOT: Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazı ile bildirim yapılmayacaktır. Söz konusu sınava ilişkin, tüm duyurular Üniversitemiz web sayfasından takip edilebilecektir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

  • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  • Bir konuyu özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  • Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
  • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  • Genel kültürü ve genel yeteneği,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı'na katılacak Şube Müdürü kadrosu adayları için tıklayın...

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı'na katılacak Şef kadrosu adayları için tıklayın...

NOT: Aday listesi “Sınav Puanına” göre sıralanmıştır.