0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden Duyuru

 

Dr. Öğretim Üyesi İlanımız; 01/04/2019 tarih ve 30732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddelerinde (yabancı dil) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Genel Şartlar

  1. Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  2. Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.
  3. Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.
  4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak Adaylar dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD veya USB’yi ekleyerek ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurularını yapacaklardır.

 

 

Son Başvuru Tarihi:            15/04/2019 Pazartesi Günü saat 17:00’dır.

 

Başvuru Adresi:   Abdullah Gül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Barbaros Mahallesi Erkilet Bulvarı Sümer Yerleşkesi, Kocasinan/KAYSERİ

İrtibat Tel: (0352) 224 88 00/7032

 

 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Özel Şartlar

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

(Disiplinlerarası)

 

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

 

3

 

 

1

Akıllı şebekelerde iletişim güvenliği, akıllı şebekelerde tüketici mahremiyeti, kablosuz ağ güvenliği, nesnelerin internetinde güvenlik ve mahremiyet, Siber-Fiziksel sistemlerde iletişim güvenliği konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

(Disiplinlerarası)

 

Dr. Öğretim Üyesi

 

3

 

1

Belirsizlik altında dinamik sistemlerin kontrolü, sistem tanımlama, gerçek zamanlı çoklu robot ve araç takibi ve hareket kontrolü alanlarında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak, teorik ve pratik deneyimi olmak ve bu alanlardaki çalışmalara hitap eden bir doktora derecesine sahip olmak.