0000-00-00 00:00:00

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları için tıklayın…

➢ Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11. maddesinin (4) fıkrası gereğince; adaylar söz konusu aday listesine ilişkin itirazlarını 30/01/2019-05/02/2019 tarihleri arasında ilgili Sınav Kuruluna iletilmek üzere Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak yapabilirler.